← Till Tidningen Global
Radar

Vissa klimatåtgärder leder till andra problem

Anthony Langat/Mongabay | David Kisang vid sin provisoriska hydda.

Klimatåtgärder kan inte ställas mot behov av jordbruksmark eller mänskliga rättigheter, framhåller Amnesty International. I Kenya har urfolk utsatts för tvångsvräkningar och fråntagits sina traditionella marker.

KLIMAT Rachel Cleetus vid Union of Concerned Scientists uttrycker sin förhoppning om ambitiösa klimatåtgärder och uppmanar det internationella samfundet att göra mer för att göra övergången till en koldioxidfri ekonomi och ett koldioxidfritt samhälle möjlig.

För att bromsa den globala uppvärmningen räcker det dock inte med att minska koldioxidutsläppen. Koldioxid måste också föras bort från atmosfären.

Ny teknik för lagring och återvinning av koldioxid brukar kallas BECCS, från engelskans bioenergy with cabon capture and storage. Den går ut på att stora mängder biomassa odlas upp och därefter förbränns. Vid förbränningen separeras koldioxid som sedan kapslas in. Ny biomassa planteras och förhoppningen är att mer koldioxid kapslas in än vad som släpps ut.

Chiara Liguori vid Amnesty International säger att den kontroversiella BECCS-tekniken kräver att stora markytor tas i anspråk för att kunna odla biomassa.

– Det kan innebära att jordbruk och även lokalsamhällen trängs undan. Vi har redan sett exempel på att åtgärder vidtas för att bekämpa klimatförändringarna som samtidigt innebär att mänskliga rättigheter inte respekteras och det får allvarliga konsekvenser för människor. Det kan innebära en alltför stor börda för de människor som är mest utsatta för klimatförändringar och som har sämre förutsättningar att förvara sina rättigheter, säger hon till IPS.

I maj rapporterade
Amnesty International att urfolket sengwer från Embobutskogen i Kenya tvingats bort från sina hem och fråntagits mark som ett resultat av den kenyanska regeringens beslut att minska avverkningen i området.

Påståenden om att urfolkets närvaro hotar den skyddade skogen har inte kunnat styrkas, säger Chiara Liguori.

– Alla åtgärder måste vara förenliga med mänskliga rättigheter. Du kan inte hantera ett problem med att samtidigt skapa ett nytt problem. Vi måste ställa om till en koldioxidfri ekonomi men vi kan inte fortsätta kränka mänskliga rättigheter, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV