← Till Tidningen Global
Energi

Nyhetsquiz

De rätta svaren hittar du nederst på sidan

1. Julia Flores Colque från Bolivia fyller snart 118 år. Då undrar man ju naturligtvis hur gammal världens äldsta människa blev? 
1  119 år
x  122 år
2  969 år


2. Den 1 maj firar arbetarrörelsen runt om i världen minnet av händelsen vid Haymarket square i Chicago 4 maj 1886. Vad var det som hände denna dag på Haymarket?

1   Strejkande arbetare demonstrerade för åtta timmars arbetsdag. En bomb kastades och polisen och några arbetare beskjöt varandra.
x En anarkist vid namn August Spies hängdes. Vid galgen sa han de idag besannade orden: Vår tystnad från graven blir mäktigare än våra röster som ni dödar i dag.”
2 Andra Internationalen utlyste generalstrejk vid ett torgmöte till ”Chicagomartyrernas” minne.  

3. Under trycket av den våg av revolutioner som skakade Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen i Sverige om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919. Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. Åldersgränsen sattes till 23 år vid val till riksdag och kommun. Man fick inte vara försatt i konkurs, vara förklarad omyndig eller under längre period erhållit understöd av fattigvården, eller förlorat sin rätt genom straffrätten. År 1921 hölls de första valen till andra kammaren där kvinnor deltog.
I vilket land fick kvinnor senast rösträtt? 

1  Schweiz
x  Bhutan
2  Förenade Arabemiraten


4. För den som har haft annat för sig kan vi meddela att det nyligen genomfördes val i Sverige. I Sverige bor det cirkus 10,2 miljoner invånare. Hur många av dessa röstade ?

1  6 535 271
x  7 353 712    
2   8 172 355


5. Ett  handslag och en underskrift mellan palestiniernas ledare Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin i Vita husets trädgård den 13 september 1993 ledde till ett avtal där syftet var att gå från konflikt till att ”sträva efter ett liv i fredlig samexistens” mellan israeler och palestinier. Avtalet bär namn efter en berömd  stad där processen hade avslutats en månad tidigare. Vilken stad.

1  Stockholm
x  Paris
2  Oslo


6. Det finns en oro för en framtid med ”Terminator”-liknande”mördarrobotar” öppnar eld på eget bevåg – med risk för ödesdigra konsekvenser. Nyligen diskuterades frågan om autonoma vapen på ett möte i FN. I filmen Terminator spelades huvudrollen av Arnold Schwarzenegger. Vilket är hans mest berömda filmcitat?

1   ”Yippie-ki-yay, motherfucker!”
x  ”Hasta la vista, baby”
2  ”Do I feel lucky? Well, do ya, punk?”


Hur många gånger nämndes ordet ”feminism” i Sverigedemokraternas första partiprogram 1989?

1  0
x  
2  

Vänd på skärmen för att läsa de rätta svaren

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV