← Till Tidningen Global
Radar

Kommersiellt fiske förbjuds i Arktis

Jukka-Pekka Silander ser ut över isflaken i Beaufort Sea vid Alaska kust.

Ett nytt avtal som förbjuder kommersiellt fiske i centrala Arktiska havet har slutits mellan nio länder plus EU. Avtalet är resultatet av flera års förhandlingar och ett bevis på att långsiktiga och hållbara avtal kan nås trots parternas olika utgångspunkter.

ARKTIS ”Central Arctic Ocean”-avtalet undertecknades på Grönland av Danmark, EU, Island, Japan, Kanada, Kina Norge, Ryssland, Sydkorea och USA. Totalt rör det sig om tre miljoner kvadratkilometer hav i hjärtat av Arktiska havet som skyddas från oreglerat fiske. Scott Highleyman från den amerikanska miljöorganisationen Ocean Conservancy ser avtalet som banbrytande och ”historiskt”:

– Det här historiska avtalet skyddar inte bara centrala Arktiska havet från överfiske, det tjänar även som modell för internationellt samarbete, säger han till CBC.

Avtalet ger forskare möjlighet och arbetsro att kartlägga klimatförändringarnas ekologiska följder med Arktis som utgångspunkt, det hörn av världen som drabbats hårt av ett varmare klimat. Om några år kommer avtalet att ses över och eventuellt förlängas, exakt hur länge Arktis isfria centrala hav kommer att vara förskonat från kommersiellt fiske är således oklart. Helt opåverkad är regionen inte: fraktindustrin har redan börjat korsa de nya isfria vattenlederna – som även kallats ”den nya sidenvägen” – samtidigt som den globala energiindustrin pekat ut Arktis som ett outforskat Eden med sina outforskade olje- och gastillgångar.

Enligt David Balton, rådgivare för USA:s utrikesdepartement och en av avtalets utformare, förblir frågan hur en långsiktig och hållbar framtid kan garanteras Arktis djur, ekologi och människor olöst.

– Det senaste decenniet har lett till förbättrade styrmedel och internationellt samarbete kring Arktis. Nyckelfrågan är att ta reda på vad som måste fortsätta förbättras, säger han till PEW Charitable Trusts NGO.

”Central Arctic Ocean”-avtalet
knyter länder med olika militära intressen i Arktis närmare varandra. Arktis har det senaste decenniet även sett en ökning på militär aktivitet, bland annat i form av storskaliga militärövningar i regi av såväl Nato som Ryssland samt nordiska länder. Den New York-baserade tankesmedjan The Simon Foundation ser det nya avtalet som ett steg i rätt riktning när det gäller hotet om en militär upptrappning i regionen:

”Avtalet väcker hopp om att gemensamma mål i Arktis kan inspirera till ökat samarbete kring säkerhet, miljöskydd och ansvarsfull resursutvinning”, skriver tankesmedjan i en analys.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV