← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Klimatförändring ökar migrationen

Erik Simander/TT | Migrationen är en effekt av den svåra torkan vi ser i många länder, menar Hans Sternlycke.

DEBATT Många säger att de som flyr över Medelhavet gör det för att ta del av vårt välstånd, eller ännu mer korttänkt för att få bidrag. Det visar bristande empati och logik och förklarar inte varför migranterna riskerar livet eller tvingas leva som gömda om de kommer fram. Flyktingproblemet löser man inte med att stänga gränsen.

De människor i sina bästa år som ändå kommer hit bör ses som en resurs vi behöver med vår åldrande befolkning. De bör snarast sättas i arbete och inte passiviseras av vårt flyktingmottagande. Då kan migrationen ge intäkter i stället för kostnader.

Det är orsakerna till flyktingvågorna man bör göra något åt: marknadsliberal utsugande kolonialism, stöd åt diktatorer och ställföreträdande krig mellan USA och Ryssland. De som lägger pengar på att förstöra betalar inte för att bygga upp, och kostnaderna för flyktingarna hamnar på Europa.

En stor anledning till flyktingskarorna är klimatet. En torka orsakad av jordens uppvärmning och som förstärks av det moderna jordbruket, som förstör mull och vattenhushållning.

Oron i Syrien hade en grund i fyra års torka som drev bönderna till staden och gav brist på vatten och mat. En repressiv regering och inblandning av utländska makter gav näring åt sådana organisationer som IS. Våld föder våld och förvärrar problemen. I Sahel, området mellan Saharas öken och savannerna i söder, har vi terrorgruppen Boko haram.

Miljötidningen har en intervju med Antonello Pasini och ett referat av boken han och diplomaten Grammenos Mastrojeni skrivit: ”Effeto serra – effetto guerra”. Serra är en landtyp, men här kan väl titeln översättas med Växthuseffekt – krigseffekt.

Där har de en uträkning av vad det kan kosta att återställa hälften av jordbruksmarken i Sahel och ge stöd för skolgången till 60 procent av ungdomarna och hamnar på 30 miljarder kronor per år under tio år. Det är enligt boken hundradelen av vad växthuseffekten kostar Europa i förlorad BNP utifrån Sternrapporten 2006. Då skapar man nya gräsområden och jordbruksområden så att invånarna kan bo kvar. Marken tar åter upp koldioxid och växthuseffekt, konflikter och rekrytering till terrorgrupper minskar.

Det alternativa Nobelpriset i år gick bland andra till två som har återbeskogat 60000 kvadratkilometer i Burkina Faso och Niger ihop. Tony Rinaudo har utvecklat en metod för att driva fram nya träd från rötter som finns kvar i jorden. Yacouba Sawadogos metod är traditionella odlingsgropar som fylls med jord och organiskt avfall. Under träden odlar man, agroforestry. Rader av små stenar samlar regnfuktighet. Små dammar anläggs under träden.

Fientlighet mot flyktingar ger inga lösningar ens för Sverige. Tvärtom blir de fler om vi inte gör något åt grundproblemet, den hotande klimatkatastrofen. Men tar vi tar vi tillvara jordens självläkande förmåga kan den avvärjas. Det är inte dyrt, men det fordrar ett annat synsätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV