← Till Tidningen Global
Radar

Per Anger-priset till aborträttskämpe

Teodora del Carmen Vásquez kramar sina nära och kära efter att ha släppts ur fängelse i februari 2018.

Svenska regeringens Per Anger-pris går till aborträttskämpen Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador. Hon drabbades av missfall men dömdes till 30 års fängelse för mord på sitt ofödda barn.

SVERIGE Teodora del Carmen Vásquez har i mer än tio år drivit frågan om rätt till abort i ett land där abort är kriminaliserat och totalförbjudet.

Det internationella priset delas sedan 2004 ut av myndigheten Forum för levande historia och nomineringen i år kommer från människorättsorganisationen Amnesty International.

– Teodora del Carmen Vásquez belyser en fråga som behöver uppmärksammas i dag, nämligen kvinnors rättigheter. Om man ser till det motstånd som hon och många som arbetar med frågor som rör abort möter så verkar det vara en fråga som är på tillbakagång, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Ringde polisen i stället

Kvinnorättskämpen dömdes 2007 till 30 års fängelse för mord. Hon var gravid i nionde månaden och blev misshandlad av ett gäng okända män på gatan och fick ett hårt slag i magen. Efter ett par dagar fick hon svåra buksmärtor och svimmade. I stället för att ringa ambulans ringde en kollega polisen.

Barnet hon födde hade dött. Det slutade med en rättegång och fängelse, där del Carmen Vásquez sedan satt i tio år efter att fått ansökan om strafflindring beviljad av myndigheterna. Inifrån fängelset och efter frigivandet har hon kämpat för andra kvinnor och en ändrad abortlagstiftning i El Salvador.

– Det är ett oerhört mod, säger Ingrid Lomfors.

”Att få de fängslade kvinnorna frigivna är det som driver mig. Per Anger-priset är inte främst ett pris till mig, det är en symbol för en fortsatt kamp för mänskliga rättigheter för kvinnor”, säger Teodora del Carmen Vásquez i ett uttalande.

Risk att det slår tillbaka

Ingrid Lomfors påtalar att man är medveten om att det finns en risk att priset kan bli kontraproduktivt och att kvinnorättskämpen därefter ansätts hårdare av myndigheterna.

– Vi hoppas att priset kan ge henne ett visst skydd i det fortsatta arbetet. Vi frågar alltid om pristagaren är beredd att få det här ljuset på sig, det måste finnas ett sådant godkännande, och det är hon uppenbarligen, säger Lomfors.

Per Anger-priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen.

Teodora del Carmen Vásquez tar emot Per Anger-priset den 8 november vid en ceremoni på Göta Lejon i Stockholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV