← Till Tidningen Global
Radar

FN: Extrem miljardnota för väderkatastrofer

Kostnaderna för världens klimatkatastrofer de senaste 20 åren har ökat med 250 procent jämfört med föregående 20-årsperiod, enligt FN.

De senaste 20 årens väderkatastrofer, främst orkaner och översvämningar, har kostat motsvarande 20 500 miljarder kronor, enligt FN-organet för katastrofberedskap UNISDR. Det är en ökning med 250 procent jämfört med föregående 20-årsperiod.

KLIMAT Kostnaderna, eller de ekonomiska förlusterna, var under perioden 1998–2017 störst i USA (945 miljarder dollar), Kina (492 miljarder dollar) och Japan (376 miljarder dollar).

– Vi kan se att klimatförändringarna spelar en ökande viktig roll för att driva upp förlusterna efter katastrofer runt om i världen och så kommer det sannolikt att se ut i framtiden också, säger Ricardo Mena på Genevebaserade UNIDSR.

Väderrelaterade katastrofer utgjorde cirka 90 procent av de 7 255 katastrofer som drabbade världen mellan 1998 och 2017. I de flesta fall rörde det sig om orkaner och översvämningar.

Under perioden ledde katastrofer till 1,3 miljoner människors död och 4,4 miljarder skadades, blev hemlösa eller behövde nödhjälp. Fler än hälften av de omkomna dog till följd av jordbävningar och efterföljande tsunamis.

Även om rika länder hör till de mest drabbade sett till faktiska kostnader, så har katastroferna ändå drabbat fattigare länder hårdare, enligt rapporten från UNIDSR. Människor i fattiga länder löper också sju gånger högre risk att omkomma i naturkatastrofer än i rikare länder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV