← Till Tidningen Global
Radar

Rapport: Två av tre samer utsatta för rasism

En kartläggning visar att två av tre samer upplevt negativ särbehandling eller diskriminering.

SVERIGE Två av tre samer har utsatts för rasism. Det visar en kartläggning som gjorts av Vaartoe, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

– Det här är i enlighet med tidigare forskning, bland annat om samiska ungdomar. Men det är tråkiga siffror, säger Tobias Poggats, projektledare för kartläggningen, till Sameradion och SVT Sápmi.

Rapporten, som presenteras under torsdagen, baseras på en webbenkätundersökning där 748 personer fått svara på om de upplevt negativ särbehandling eller diskriminering för att de är samer. 507 svarade ja (68 %), 172 svarade nej (23 %) och 69 svarade vet inte (9 %).

Andelen som utsatts för rasism är högre bland dem som är öppna med sin samiska identitet och nio av tio renskötare säger sig ha upplevt rasism.

Undersökningen är beställd av Sametinget som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och synliggöra rasismen mot samer i Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV