← Till Tidningen Global
Radar

Kvinnors rätt att äga mark avgörande

Trots att kvinnor utgör uppemot 60 procent av arbetskraften inom det afrikanska jordbruket äger de i betydligt mindre omfattning än männen marken de brukar.

Kvinnor har en avgörande roll för produktionen av mat – men bristen på jämställdhet inom jordbruket försvårar kampen mot hungern och fattigdomen. Om kvinnor inom jordbruket i Afrika fick arbeta under jämlika villkor skulle jordbruken bli betydligt mer produktiva.

JÄMSTÄLLDHET Frågan stod nyligen i fokus vid ett möte i FN-högkvarteret där Afrikanska unionen, AU, och FN:s jordbruksorganisation, FAO, belyste att bristen på jämställhet inom det afrikanska jordbruket är ett problem som måste hanteras.

AU:s chef för frågor om landsbygdsekonomi, Josefa Leonel Correa Sacko, underströk att eftersom kvinnor utgör en majoritet av bönderna i södra Afrika krävs det satsningar för att förbättra deras förutsättningar.

Den åsikten delas av FAO-chefen Jose Graziano da Silva.

– Vi måste uppmärksamma och dra nytta av de fundamentala bidrag som kvinnor gör för att trygga tillgången på mat. Och vi måste överbrygga de bestående könsklyftor som finns inom det afrikanska jordbruket. Det finns bevis för att jordbruken blir mer produktiva, att naturresurserna används på ett bättre sätt och att försörjningen blir mer trygg när kvinnor stärks, sade han.

I södra Afrika består uppemot 60 procent av arbetskraften inom jordbruket av kvinnor. Men trots det äger kvinnor endast 13 procent, jämfört med 40 procent av männen, på egen hand sina marker, enligt en ny rapport som AU och FAO presenterade gemensamt vid mötet.

Och även i de fall där kvinnor äger sina marker saknar många tillgång till produktiva resurser och tekniker – som gödningsmedel, mekanisk utrustning och finansiering. Detta ger flera negativa effekter, bland annat i form av att mat i högre grad går förlorad. På global nivå förslösas närmare en tredjedel av all mat som produceras på vägen mellan gård och gaffel.

Enligt den nya rapporten skulle matproduktionen kunna öka kraftigt och fattigdomen minska om dessa orättvisor överbryggades. Studiens författare slår även fast att världens jordbrukare skulle kunna öka sin produktion mer än trefaldigt om de hade tillgång till den finansiering de har behov av för att göra investeringar.

Detta i en tid då antalet hungrande i världen ökar igen, framför allt i delar av Afrika. Av de 821 miljoner människor som beräknas gå hungriga i världen lever 250 miljoner i Afrika.

– Det är lönsamt att investera i utbildning och ekonomisk frigörelse för kvinnor, som ofta använder en större del av sina inkomster på sina barn och familjers välfärd, säger Josefa Leonel Correa Sacko.

Jose Graziano da Silva säger att en av de viktigaste frågorna är att kvinnor ofta inte ges tillträde till beslutsfattande processer. Endast en mindre del av personalen på jordbruksdepartementen uppges exempelvis vara kvinnor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV