← Till Tidningen Global
Radar

”Tillfälliga lagen minskade inte invandring”

En polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november 2015.

Den tillfälliga utlänningslaglag som infördes i Sverige 2016 har bidragit till ökat lidande och sämre integration – men inte till färre asylsökande, hävdar Röda Korset i en ny rapport. – De humanitära konsekvenserna av den tillfälliga lagen har varit stora. Vi är tveksamma till om de andra effekterna har åstadkommits, säger Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.

SVERIGE Som en reaktion på den så kallade flyktingkrisen beslutade regeringen hösten 2015 att skärpa utlänningslagen i Sverige. Den tillfälliga lagen togs i bruk i juni 2016 och innebar bland annat: tillfälliga uppehållstillstånd, hårdare försörjningskrav, begränsad rätt till familjeåterförening och anhöriginvandring samt tuffare regler för asyl av humanitära skäl.

Nu har Röda Korset gjort en utvärdering av lagens konsekvenser. Enligt en rapport som publiceras på torsdagen har tillfälliga uppehållstillstånd lett till en ökad psykisk ohälsa hos asylsökande, och begränsningarna i rätten till familjeåterförening har gjort att familjer separerats under lång tid.

Drabbar familjer

– Familjer drabbas mest, det är plågsamt tydligt. Familjer hålls separerade över åratal, säger Martin Ärnlöv till TT.

Den tillfälliga lagen innebär att familjeåterförening bara tillåts för de som fått flyktingstatus i Sverige. Förra året var det 15 366 av 36 531 asylsökande, skriver Dagens Nyheter , som var först att uppmärksamma Röda Korsets rapport.

I rapporten står det även att de striktare bostads- och försörjningskraven som lagen inneburit har gett en försämrad integration.

– Försörjningskraven är väldigt höga och det lägger sten på bördan. Det blir ännu värre att försöka komma in i samhället och försöka satsa på en utbildning och kanske använda den kompetens man har med sig, säger Martin Ärnlöv.

Kvinnor utsatta

Enligt rapporten drabbar kraven kvinnor i högre utsträckning än män då kvinnor statistiskt sätt har en lägre sysselsättningsgrad och en längre etableringstid på arbetsmarknaden. Dessutom lever kvinnor och barn ofta kvar i hemländer eller i tredje land.

– Då blir de mer utsatta. Det är också en orimlig konsekvens, säger Martin Ärnlöv.

Den tillfälliga utlänningslaglagen infördes med syftet att minska antalet asylsökande men enligt Röda Korsets rapport är det andra omständigheter som har legat bakom minskningen.

”Nedgången kunde noteras redan innan lagen trädde i kraft i samband med att bland annat ett flertal länder i Europa stängde sina gränser, Sverige införde striktare ID-kontroller och överenskommelsen mellan EU:s medlemsstater och Turkiet förhandlades fram.” står det i rapporten.

Begränsad effekt

Martin Ärnlöv menar att politikerna nu har ett ansvar. Helst ser Röda Korset en återgång till den tidigare lagen, om det är omöjligt bör man återinföra full rätt till familjeåterförening och se över försörjningskraven samt återinföra det som kallas särskilt och synnerligen ömmande skäl.

– Som vi kan bedöma har lagen inte haft de avsikter som lagstiftaren vill komma åt. Då tycker vi att en rimlig konsekvens är att man återgår till den tidigare lagen. Om det blir en förlängning av den tillfälliga lagen så måste den korrigeras i de delar som har gjort störst skada, säger Martin Ärnlöv.

– Det är otvetydigt så att lagstiftningen har haft stora och kännbara humanitära konsekvenser för många personer som befinner sig i Sverige.

Den tillfälliga utlänningslagen upphör att gälla 1 juli 2019.

Så gjordes rapporten

Rapporten bygger på en genomgång av 161 beslut och domar från Migrationsverket och de fyra migrationsdomstolarna.

28 intervjuer med asylsökande, frivilliga inom Svenska Röda Korset och åtta professionella aktörer: akademiker, sjukvårdsperson, psykologer och en representant från Migrationsverket.

Resultatet baseras även på svar från enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Källa: Röda Korset