← Till Tidningen Global
Radar

Hovrätten i Åbo förbjuder NMR i Finland

Åbo hovrätt upplöser Nordiska motståndsrörelsen i Finland.

Åbo hovrätt upplöser nazistiska Nordiska motståndsrörelsen i Finland. ”NMR har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed”, skriver hovrätten, som stöder sig på föreningslagen.

FINLAND Enligt domen ska också föreningen Pohjoinen perinne, med koppling till NMR i Finland, läggas ned, skriver nyhetsbyrån STT.

Hovrättens beslut grundar sig bland annat på att NMR idealiserar fascism och antisemitism, kränker sexuella minoriteters rättigheter samt att de inte anser att alla raser är lika mycket värda, rapporterar Yle.

Godtar våld

NMR godtar att våld används för att gagna organisationen och dess värderingar, vilket inte är förenligt med föreningsrätten, anser hovrätten. En varning är inte tillräcklig då verksamheten står i strid mot allmännyttan, enligt rätten.

Den nazistiska organisationen anser att ett förbud bryter mot yttrande- och mötesfriheten, och hänvisar till domar i Europadomstolen som man anser sätter ribban för yttrandefrihet högt. Inför hovrätten har NMR hänvisat till ett lågt medlemsantal, och hävdat att den nationalsocialism man företräder inte har med Nazitysklands att göra.

Också NMR:s ståndpunkt i migrationsfrågor har påverkat hovrättens dom, enligt tidningen Turun Sanomat. NMR har hävdat att man enbart kritiserat migrationspolitiken, men rätten håller inte med och konstaterar att det inte handlar om en yttrandefrihetsfråga.

NMR överväger huruvida man ska överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen, uppger organisationens advokat Tommi Koivistoinen för STT.

Krav från polisen

Det är Polisstyrelsen i Finland som krävt att NMR förbjuds.

”Det bör inte finnas utrymme för våldsamma och öppet rasistiska organisationer i det finländska samhället”, lyder en skriftlig kommentar från rikspolischef Seppo Kolehmainen.

Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) sade i juli att den svenska regeringen vill förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer, med hänvisning till en paragraf i regeringsformen. Där sägs det att föreningsfriheten kan inskränkas för organisationer som ägnar sig åt förföljelse av människor på etnisk grund.

Fakta: NMR och polisen i Finland

NMR:s finländska organisation grundades 2008, men är inte registrerad som förening.

Den avgörande händelsen som fick polisstyrelsen i Finland att kräva att NMR förbjuds var den uppmärksammade misshandeln som ledde till en ung mans död på Helsingfors järnvägstorg i september 2016. Gärningsmannen, som dömdes till drygt två års fängelse, var aktiv inom NMR.

I november 2017 förbjöd tingsrätten i Birkaland NMR och dess systerförening Pohjoinen perinne (Nordisk tradition), bland annat med hänvisning till att de sprider hatpropaganda och uppmanar till våld. Också den näringsverksamhet som Pohjoinen perinne bedrev förbjöds.

NMR och Pohjoinen perinne överklagade domen. Polisen krävde att NMR skulle förbjudas tills dess att domen vunnit laga kraft, men hovrätten i Åbo sade nej och organisationen kunde fortsätta sin verksamhet. I augusti höll NMR en demonstration i Åbo i protest mot den kommande rättegången.

Källa: Yle, Turun Sanomat