← Till Tidningen Global
Radar

Varmare klimat ger högre växter i Arktis

Ängsull som växer på den norska ögruppen Svalbard i Arktis.

Arktis växer på höjden. Den tidigare karga naturen med lågvuxna gräs, örter och buskar har fått sällskap av mer högresta växtarter som sprider sig och tar över i området. Och det är det varmare klimatet som är huvudorsaken, enligt en ny internationell studie där forskare vid flera svenska universitet deltagit.

ARKTIS Studien, där forskare vid Umeå, Göteborgs och Lunds universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet deltagit, visar att vegetationen i Arktis blir högre. Det handlar både om att växter som fanns i området för 30 år sedan har blivit högre, men också att nya, högre växtarter har spridit sig från varmare platser i landskapet.

”Det unika med den här studien är att vi kan visa att ökningen av vegetationens höjd inte är något som sker på några enstaka platser, utan något som sker unisont i stora delar av Arktis”, säger artikelns huvudförfattare Anne Bjorkman vid Senckenberg forskningscenter för biologisk mångfald och klimat i Frankfurt, Tyskland.

"Har bara börjat"

Men forskarna tror att de kan bli ännu högre.

”Denna spridning har bara börjat. Vegetationens höjd kan öka med 20–60 procent under det här århundradet om ökningen fortsätter i nuvarande takt”, påpekar Anne Bjorkman.

Temperaturerna i Arktis har i genomsnitt ökat med mer än en grad över de tre årtionden som studien pågått, vilket är betydligt snabbare än genomsnittet för resten av planeten.

Negativa effekter

Men den lummigare vegetationen på Arktis är långt ifrån positiv.

”Dessa vegetationsförändringar kan på lång sikt ha negativa effekter på den biologiska mångfalden och tundrans förmåga att lagra kol”, säger Johan Olofsson, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Totalt ingår också data från över 100 platser runt om i Arktis från Alaska, Kanada, Island, Skandinavien och Sibirien och resultatet utgör basen för framtida forskning kring hur Arktis påverkas av varmare klimat.
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Fakta: Antarktis och Arktis

Antarktis utgörs av land- och havsområdena kring Sydpolen. Områdets sammanlagda landyta uppskattas till 14,2 miljoner kvadratkilometer.

Antarktis saknar bofast befolkning, men ett antal åretruntbemannade forskningsstationer finns i området. Antarktis är – till skillnad från Arktis – en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan.

Arktis omfattar det polarområde som ligger runt Nordpolen. Det finns ingen vedertagen, entydig gräns.

Till Arktis räknas den norra kusten av Sibirien, Rysslands europeiska kust, den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Kanada och Alaska samt Norra ishavet (Arktiska oceanen) med öar, totalt cirka 26 miljoner kvadratkilometer, varav 8 miljoner utgörs av land.

Källa: Nationalencyklopedin, ne.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV