← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Svar direkt: Svårt att överblicka konsekvenserna

Svar till Soraya Post: ”Därför röstade jag för EU:s nya upphovsrättsregler”

DEBATT. Vi är överens om att den makt som digitala plattformar som Facebook och Google besitter i dag är problematisk. Men att tvinga dem att betala för det material som laddas upp riskerar att inte bara drabba plattformarna utan även användarna och kulturspridningen.

Det som oroar mig mest i detta är de uppladdningsfilter som kan bli följden av de nya reglerna. Du skriver att det inte finns några krav på att sådana ska användas, men det kommer förmodligen ligga i plattformarnas intresse att se till så att så lite material som möjligt delas på deras sidor så att de inte ställs inför rätta. Det finns också anledning att befara att om filter installeras så kommer de inte att vara särskilt precisa.

Vi ser redan i dag hur Facebook ofta censurerar bilder (till exempel sådana som innehåller nakenhet) eller innehåll som kan anses som kontroversiellt. Det känns därför inte orimligt att anta att plattformarna kommer ta det säkra för det osäkra och använda ett filter som tar bort allt innehåll som delas från andra sidor. Det kommer också troligtvis att drabba så kallade memes – alltså parodier på material från andra sidor.

Framför allt är det svårt att överblicka vad som kommer bli konsekvenserna av detta och därför önskar jag att fler hade vågat rösta nej till ändringsförslagen och slå vakt om den frihet som fortfarande finns på nätet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV