← Till Tidningen Global
Radar

Politisk vilja krävs för att utveckla det afrikanska jordbruket

Ndomi Magareth sår bönor på sin lilla jordbruksmark i Njombe i Kamerun.

Den mesta maten som produceras på den afrikanska kontinenten kommer från alla miljontals små jordbruk som drivs av familjer. För att effektivisera jordbruket och stärka den ekonomiska tillväxten krävs enligt experter en starkare politisk vilja och satsningar som ger småbönderna bättre inkomster.

AFRIKA Enligt en ny rapport från Allians för en grön revolution i Afrika, Agra, måste kontinentens politiker satsa mer på småbönderna. Detta eftersom de afrikanska länderna årligen måste importera mat till en kostnad av motsvarande 35 miljarder dollar, pengar som istället skulle kunna användas för att utveckla de lokala jordbruken. Enligt Agra skulle länderna behöva satsa stora pengar på jordbruken under de kommande åren, för att stärka produktionen av mat, men det behövs också en bättre hantering, marknadsföring och transport av livsmedel.

Daudi Sumba som varit med och skrivit rapporten säger till IPS att regionens regeringar har ett ansvar för att hantera utmaningarna och för att se till att bönderna ges rätt möjligheter.

– Det krävs visioner och ledarskap för att skapa en politisk vilja bland de högsta ledarna för att genomföra effektiva åtgärder för en omvandling av jordbruket, säger han.

Som exempel nämner han Etiopien, där en stark politisk vilja i kombination med ett intresse för vetenskapliga kunskaper lett till att landet kunnat visa den starkaste tillväxten i jordbruket på hela kontinenten under en lång period.
Enligt den nya rapporten är det annars bristande politiskt ledarskap som gör att jordbruken inte uppnår sin fulla potential. Ett annat land som lyfts fram som ett exempel där stora framsteg gjorts är Rwanda, där satsningar på jordbruket bidragit till att en miljon människor kunnat lämna den extrema fattigdomen bakom sig.

Även Ghana, Kenya, Burkina Faso, Mali och Zambia lyfts fram som länder där politiska satsningar har börjat ge resultat.

Rapportförfattarna menar samtidigt att det bland afrikanska regeringar finns en växande vilja att öppet diskutera på vilka sätt jordbruket kan utvecklas.

Som exempel nämns att 47 afrikanska länder har undertecknat en handlingsplan för jordbruket som syftar till att öka ländernas tillväxt kraftigt genom jordbrukssatsningar.

Samtidigt visar forskning att den politiska viljan ofta brister i de flesta afrikanska länder. Och det måste förändras om jordbruket ska kunna driva på den ekonomiska utvecklingen, understryker Daudi Sumba.

Enligt rapporten är de politiska satsningarna för att omvandla jordbruket i Afrika sannolikt färre än i andra regioner av utvecklingsländer, och som ett exempel lyfts bland annat Kina fram som ett land där satsningar på fler kommersiella små jordbruk har gett resultat. I rapporten understryks att transformationen av det kinesiska jordbruket varit en starkt bidragande orsak till att fattigdomen på landsbygden minskat kraftigt under de senaste decennierna.

Fortfarande tvingas över 800 miljoner människor i världen gå hungriga medan över två miljarder människor lider av undernäring. Afrikanska utvecklingsbanken har beräknat att ytterligare 38 miljoner afrikaner riskerar att gå hungriga 2050 – trots att kontinenten har tillräckligt med odlingsmark, vatten och arbetskraft för att kunna producera mer mat än man importerar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV