← Till Tidningen Global
Radar

Äldsta djuren på jorden har identifierats

De äldsta kända komplexa flercelliga djuren uppstod för 600 miljoner år sedan.

En rad mystiska fossil från marina organismer som levde för över en halv miljard år sedan är med största sannolikhet lämningar efter de äldsta kända djuren på jorden. Det framgår av en ny studie som publiceras i Science.

DJURLIV De märkliga fossilen är kända från flera platser i världen, bland andra Namibia, Ryssland, Kina, Kanada, Mexiko och Storbritannien.
Den mest berömda fyndplatsen är Ediacara i Australien och den har fått ge namn åt hela den geologiska epok då organismerna levde för 600 till 541 miljoner år sedan.

De var med säkerhet de första komplexa, flercelliga varelserna på vår planet, men deras utseende förbryllar och de liknar inget annat. De förefaller platta, nästan tvådimensionella, och saknar helt extremiteter och andra bihang. De saknar mun och anus och andra fysiska detaljer som brukar känneteckna djur.

Gåtan löst

Under årens lopp har det kastats fram mängder av hypoteser om var de hör hemma på livets träd. Man har föreslagit att de är fossil av alger, svampar, lavar eller kolonier av mikrober.

En hypotes har hela tiden varit att de är en form av djur, kanske tidiga koraller eller maneter – men ingen har vetat säkert om detta stämmer.

Nu är dock gåtan med stor sannolikhet löst. Forskarna bakom den nya studien har analyserat den molekylära strukturen hos släktet Dickinsonia som framför allt är känt från Ediacara, men också från trakten runt Vita havet i Ryssland.
De fann att fossilen av Dickinsonia, precis som fossil av andra levande organismer, delvis består av kolväteföreningar. Sådana föreningar kan bevaras i hundratals miljoner år, och kan avslöja vilken organismgrupp fossilen tillhör.

De första djuren

Kolväteföreningarna hos Dickinsonia visade sig vara av en typ som är typisk för djur, men inte för växter eller svampar. Dessutom saknades sådana kolväten som är typiska för svampar.

Resultatet är entydigt, enligt forskarna. Dickinsonia – och sannolikt även de andra organismerna under samma period – tillhör helt klart djurriket, Animalia eller Metazoa.

Det innebär att komplexa, storvuxna djur fanns på jorden redan för 600 miljoner år sedan – men vilka liv de levde och hur de var besläktade med djuren som dök upp långt senare är okänt. Den senaste studien ger vissa ledtrådar men innebär bara ett första steg mot en mer fullständig bild av deras ekologi.

Fakta: Djur

Djur, Animalia eller Metazoa, är ett rike organismer. De är flercelliga, de kan till skillnad från svampar och växter oftast röra sig oberoende av omgivningen, de lever av att äta andra organismer, och de flesta har ett centralt nervsystem, en hjärna.

Nu levande djur delas in i tre huvudgrupper. De mest primitiva är svampdjuren (Parazoa). Sedan följer maneterna och kammaneterna (Radiata) och de tvåsidiga djuren (Bilateria). Den sistnämnda gruppen omfattar alla de arter vi normalt sett förknippar med begreppet djur, exempelvis insekter, blötdjur, ryggradsdjur.

Källa: NE, Science