← Till Tidningen Global
Radar

Sverige stoppar bistånd till Zambia

Marknad utmed Great east road.

Svenskt mångmiljonbistånd till Zambia stoppas. Anledningen är misstankar om omfattande korruption och flera givande länder har fryst sina utbetalningar som är tänkta att nå landets allra fattigaste.

SVERIGE/ZAMBIA Pengar från Sverige, Finland, Storbritannien och Irland stoppas medan den zambiska riksrevisionen utreder saken. Det var i våras som svensk personal på fältbesök i norra Zambia fick höra från mottagare att utbetalningar hade varit sena.

– Sedan har man varit på uppföljningsmissioner över hela Zambia och i början av augusti kunde man konstatera att de här problemen verkar vara ganska allvarliga, säger Karin Sverkén, chef för det bilaterala utvecklingssamarbetet vid Sveriges ambassad i Lusaka, till TT.

Väntar på rapport

Biståndspengarna går till ett program som leds av den zambiska regeringen, där en form av socialbidrag betalas ut i kontanter till fattiga i Zambia. För Sveriges del handlar det om totalt 165 miljoner kronor som Sida ska fördela över åren 2016–2018. 130 av de miljonerna har redan betalats ut.
Den svenska ambassaden inväntar nu en zambisk revisionsrapport.

– Just nu har vi ingen mer information, det är mycket rykten. Inga summor har bekräftats, eller vad pengar kan ha felanvänts till, säger Karin Sverkén.

TT: Har ni förtroende för den zambiska utredningen?

– Det är ungefär en tredjedel av medlen till programmet som kommer från biståndsgivarna och två tredjedelar som kommer från den zambiska statskassan, så det finns ett eget intresse i att reda ut det här.

Enligt avtalet har Sverige också möjlighet att göra en egen revision.

Tidigare problem

Biståndskorruption i Zambia har uppmärksammats förr. Sida gjorde efter misstankar om felanvändning en finansiell revision 2015–2016 och upptäckte att svenskt bistånd till zambiska jordbrukare hade felanvänts eller förskingrats, något som också beskrivits av SVT:s ”Uppdrag granskning”. Totalt handlade det om en och en halv miljon kronor, som nu återbetalas i delar.

Sedan dess har man stärkt möjligheterna till ekonomisk uppföljning och styrning, enligt Karin Sverkén. Inom just socialbidragsprogrammet har biståndet betalats ut i form av kontanter. Då har det följts först via listor som ska signeras av mottagare och flera betrodda företrädare lokalt.

– Även om systemen är manuella så har bedömningen i revisioner varit att det här fungerar ganska väl, säger Sverkén.

– I det här fallet är det en insats som vi bedömt som oerhört effektiv för att nå ut till de allra fattigaste och mest sårbara i samhället. Om fallet är att det har varit korruption här så är det oerhört sorgligt.

Fakta: Zambia

Zambia ligger i södra Afrikas inland, med gräns mot Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola och Kongo-Kinshasa. I landet bor 17,7 miljoner invånare (2018) på totalt 753 000 kvadratkilometers areal.

I huvudstaden Lusaka, som ligger centralt i landet, bor 1,7 miljoner människor. Engelska är Zambias officiella språk.

Zambia hette Nordrhodesia och stod under kolonialmakten Storbritanniens styre fram till år 1964. Det året bildades en självständig republik. En verkställande president och ett parlament väljs till femårsmandat och presidenten utser regeringen bland parlamentets ledamöter. Sedan 2015 är Edgar Lungu från det socialdemokratiska partiet Patriotiska fronten president.

I organisationen Transparency Internationals index över upplevd korruption i världens länder fick Zambia förra året 39 på en skala där 100 är väldigt korrupt. Över halva befolkningen uppskattas leva i fattigdom.

Källa: Nationalencyklopedin, Utrikespolitiska institutets landguide.