← Till Tidningen Global
Radar

Sverige världens sjunde bästa land

Sjunde mest utvecklade landet i världen.

Gängmord, utanförskap och vårdköer. Det går utför för det svenska samhället, kan man tro efter årets valrörelse. Men FN-organet UNDP ger en annan bild: Sverige är det sjunde mest utvecklade landet i världen.

SVERIGE Sverige delar sjundeplatsen med Hongkong (som bedöms separat från Kina) baserat på uppgifter från 2017. Sverige gör ett skutt från en 14:e plats året före. FN:s utvecklingsorgan UNDP påpekar dock att man inte kan jämföra från år till år beroende på olika mätmetoder med mera. Skillnaderna är också närmast obetydliga i toppen.

UNDP presenterar varje år sitt utvecklingsindex, som grundas på ländernas genomsnittliga inkomst, utbildningsnivå och hälsa.

Norge i topp

Vad som kan sägas klart är att Sverige stabilt hör till den absoluta världstoppen sett till välfärd. Den förväntade livslängden är 82,6 år, den förväntade genomsnittliga utbildningstiden 17,6 år och bruttonationalinkomsten per person 47 766 USA-dollar (430 000 kronor).

Precis som 2016 är Norge mest utvecklat, följt av Schweiz. Sen kommer sex stycken på närmast identiska indextal: Australien, Irland (en rejäl uppstickare de senaste åren), Tyskland, Island och så Sverige och Hongkong.

Tredje mest jämställt

Om hänsyn tas till vissa hälso-, utbildnings-, ekonomi- och maktindikatorer är Sverige tredje mest jämställda land, efter ettan Schweiz och tvåan Danmark.

Även om exakta jämförelser i placering från år till år inte kan göras beträffande den allmänna utvecklingsnivån, är det inte förvånande att vissa länder har tappat stort de senaste fem åren. Här återfinns till exempel Venezuela (ranking 78, minus 16 platser), Libyen (plats 108, minus 26), Syrien (plats 155, minus 27) och Jemen (plats 178, minus 20).
Samtliga tio länder i botten ligger i Afrika söder om Sahara.

Fakta: Mest och minst utvecklade länderna

1. Norge
2. Schweiz
3. Australien
4. Irland
5. Tyskland
6. Island
7. Sverige
7. Hongkong
9. Singapore
10. Nederländerna
180. Moçambique
181. Liberia
182. Mali
183. Burkina Faso
184. Sierra Leone
185. Burundi
186. Tchad
187. Sydsudan
188. Centralafrikanska republiken
189. Niger
Fotnot: Utvecklingen har mätts i 189 stater och territorier. För exempelvis Nordkorea och Somalia saknas uppgifter.
Källa: UNDP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV