← Till Tidningen Global
Zoom

Luftföroreningar ett växande folkhälsohot i Asien

Luftföroreningar över Singapore, 2013.

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är luftföroreningar den vanligaste orsaken till att människor dör i förtid i Asien. Varje år dör runt sju miljoner människor i världen av förorenad luft, varav en majoritet i låg- och medelinkomstländer.

ASIEN I början av året låg luftföroreningarna i Vietnams huvudstad Hanoi sex gånger över WHO:s riktlinjer. Men trots att nivåerna är högre än i exempelvis Sydkoreas huvudstad Seoul – där många invånare mäter luftföroreningarna dagligen – ansågs inte situationen vara lika akut. Detta eftersom kunskaperna i Hanoi är betydligt lägre, berättar Frank Rijsberman, som är chef för Global Green Growth Institute, GGGI.

– När jag besökte Vietnam ansåg ingen att luftföroreningarna var ett problem, och ingen försökte åtgärda fenomenet. När vi kontrollerade var nivåerna högre än i Seoul. Men i Seoul diskuterar befolkningen luftföroreningarna varje dag. På morgonen kollar människor luftkvaliteteten för att veta om de behöver ta på sig en skyddsmask eller om barnen kan leka ute. Problemen är minst lika allvarliga i Hanoi, men människor känner inte till det, säger Frank Rijsberman till IPS.

Hans organisation är en av flera som tillsammans med asiatiska myndigheter arbetar för att minska luftföroreningar som blivit den främsta orsaken till att människor dör i förtid i många länder.

En rapport från världshälsoorganisationen visar att många av världens största städer har en luftkvalitet som är fem gånger över WHO:s gränsvärden.

Industrier, trafik, jordbruk och koleldning anses vara de främsta orsakerna till luftföroreningar utomhus, medan brist på rena energikällor för att laga mat är en av de främsta orsakerna till förorenad luft i hemmen. I det senare fallet är de främst kvinnor och barn som drabbas.

Två tredjedelar av städerna i Sydostasien upplevde en luftförsämring mellan 2008 och 2013, enligt WHO. Samtidigt har allt fler länder insett att de måste genomföra åtgärder för att vända utvecklingen.

Frank Rijsberman säger att en väg framåt är genom satsningar på fler eldrivna fordon.

– Som exempel kan nämnas att trehjuliga motorcyklar utgör den viktigaste formen av kollektivtransporter i Vientiane i Laos, men dessa står också bakom de största luftföroreningarna. Men nu arbetar vi med ett projekt som syftar till att få dessa trehjulingar till att bli eldrivna.

Han menar att frågan är akut i stora delar av Asien.

– Tydligast är det exempelvis i Ulan Bator i Mongoliet, där du inte ens kan se till andra sidan av gatan under vintern. Förra året var myndigheterna tvungna att utlysa nationellt nödläge.

<a href="https://c1
Gatorna i Kabul är inbäddade i tät smog. Den sänker sig över de bilar som ofta fastnar i köer och skymmer utsikten mot bergen i fjärran.  |  Foto: Anand Gopal/IPS

I Mongoliet är det vanligt att befolkningen under vintern värmer sina bostäder med hjälp av kol och enligt Frank Rijsberman har det lett till att många barn drabbas av lunginflammation, astma och bronkit.

– Luftföroreningar utgör den näst vanligaste orsaken till att barn dör i förtid i Mongoliet. Men det finns också akuta hot i andra länder där problemen inte är lika synliga och där befolkningen inte är så medveten om farorna.

Frank Rijsberman säger att luftföroreningar utgör ett problem i hela Asien på grund av fordon, kolkraftverk och industrier. Det gäller även i mindre utvecklade regioner. Han menar samtidigt att ett land som Indien genomfört satsningar på förnybar energi, som lett till ett prisfall på grön el – vilket i sin tur gör att vissa företag överger sina tidigare planer på att bygga kolkraftverk.