← Till Tidningen Global
Radar

Uppsala är årets globala klimatstad

Många cyklar i Uppsala.

Fler städer i världen borde göra som Uppsala. Den uppmaningen kommer från Världsnaturfonden (WWF) som utsett staden till Årets globala klimatstad.
– Uppsala gör verkstad av klimatfrågan, säger Sabina Andrén, vid svenska WWF.

SVERIGE I konkurrens med 132 städer från 23 olika länder har en internationell jury på uppdrag av Världsnaturfonden, utsett Uppsala till Årets globala klimatstad. Om bara 2 av 10 städer i världen gjorde som Uppsala, skulle koldioxidutsläppen globalt kunna minska med 58 000 000 ton per år, enligt juryn. Mer än de totala årliga utsläppen i Sverige.

– Juryn har lyft att Uppsala har tagit ett mycket starkt helhetsgrepp i klimatarbetet. Något som verkligen behövs för att nå målen. Det räcker inte med att göra lite här och lite där. Uppsala visar ett starkt ledarskap och gör också verkstad av klimatfrågan, säger Sabina Andrén, svenska Världsnaturfonden (WWF)

Fossilfritt 2030

I Uppsalas fall har juryn pekat på högt ställda mål, som att lokala transporter och energianvändning ska vara fossilfri till 2030, och lokala satsningar på infrastruktur för elbilar, klimatvänligt boende och transporter i nya bostadsområden, försök att få fler att cykla året runt, och lokala kampanjer för klimatsmart liv.

– Den höga nivån på ambitionerna anser WWF att hela världen behöver. För att kunna vända utvecklingen. Vi uppmanar nu andra städer i världen att se på Uppsala som en modell att ta efter, säger Sabina Andrén.

Det är första gången som en svensk stad får motta utmärkelsen som delas ut vartannat år. Och första gången en jämförelsevis, liten, stad får den. Städer som tidigare fått utmärkelsen är bland andra Paris och Seoul.

Bra samarbete

– Jättekul, säger Marlene Burwick, (S) kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

TT: Varför lyckas Uppsala vara klimatsmart när andra misslyckas?

– Jag tror det handlar om höga ambitioner och att vi är väldigt aktiva i omställningsarbetet. Och att vi sedan länge har ett bra samarbete med universitet, företag och regionen; alla som jobbar med frågan.

I Världsnaturfondens jury sitter internationella experter på stadsplanering och stadsutveckling, infrastruktur, klimat och hållbar utveckling.

Maria Jansson/TT