← Till Tidningen Global
Radar

Förslag om valreservat nerröstat

Ett förslag om ett valreservat i södra Atlanten har än en gång röstats ner på ett möte med Internationella valfångskommissionen.

TT

MILJÖ En rad länder som är för valfångst har stoppat ett försök att skapa en fredad zon för de hotade marina däggdjuren i södra Atlanten.

Förslaget om att upprätta ett valreservat fick stöd av 39 länder medan 25 röstade emot. Eftersom flera länder avstod från att rösta fick förslaget inte de två tredjedelars majoritet som krävs bland de 89 medlemmarna i Internationella valfångstkommissionen (IWC) på mötet i Brasilien.

Förslaget har diskuterats sedan 1998, med stöd av bland andra Argentina, Gabon, Sydafrika och Uruguay.

Brasiliens miljöminister Edson Duarte säger att han är besviken över tisdagens nederlag, men att han kommer att fortsätta att verka för att driva igenom förslaget.

Som miljöminister i ett land som har 20 procent av världens biologiska mångfald i sina skogar så känner vi ett stort ansvar för förvaltningen av vår rikedom, för hela världen och det gäller även valar, säger han.
Bland dem som röstade emot reservatet finns Japan, Norge, Island och Ryssland.