← Till Tidningen Global
Radar

FN inleder förhandlingar om skydd av de öppna haven

Val utanför Reykjavik, Island.

Halva planetens yta täcks av öppna havsområden på internationellt vatten. Efter flera år av diskussioner har FN-förhandlingar nu inletts för att skapa ett rättsligt bindande avtal till skydd för dessa enorma områden.

VÄRLDSHAVEN – De öppna havsområdena har en avgörande roll för allt liv på jorden. Men nuvarande regleringar är svaga, ofullständiga och inte tillräckliga för att kunna bemöta de hot som möter oss i form av klimatförändringar, illegalt fiske, överfiske, plastavfall och förlorade livsmiljöer, säger Peggy Kalas vid gruppen High Seas Alliance.

Hennes allians företräder över 40 ickestatliga organisationer samt Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Peggy Kalas menar att de förhandlingar som nu har inletts kan bli mycket betydelsefulla.

– Detta är en historisk möjlighet att genom bindande förpliktelser skydda den biologiska mångfalden i de öppna haven.

Förhandlingarna, som pågår i två veckor, kommer att avslutas den 17 september. Det är den första i en serie av fyra förhandlingar som beräknas pågå fram till 2020.

Veronica Frank, som är politisk rådgivare vi Greenpeace International, påpekar att en rad svåra frågor kommer att behöva diskuteras.

– Det är fortfarande tidigt, men vi kan förvänta oss att en av de frågor som kommer att behöva tas upp är relationen mellan det nya globala havsavtalet och existerande rättsliga instrument, säger Veronica Frank till IPS.

Det handlar bland annat om vilka organ som ska reglera fiske och andra aktiviteter som kan påverka den marina miljön i framtida skyddade områden i öppna hav.

Havsforskaren Essam Yassin Mohammed vid Internationella institutet för miljö och utveckling, IIED, menar att de förhandlingar som nu inletts kan leda fram till ett avtal som skiljer sig från FN:s havsrättskonvention, UNCLOS, på en viktig punkt:

– Detta blir första gången som de öppna haven kommer att regleras.

Han menar att förhandlingarna även innebär en möjlighet att se till att alla länder, och inte bara de rika, får möjlighet att med hållbara metoder dra nytta av de resurser som haven erbjuder.

Essam Yassin Mohammed säger att tidigare uppgörelser handlat om de hav som ligger som mest 200 nautiska mil (370 kilometer) utanför kuster, och inte om områden på internationella vatten. Detta är samtidigt havsområden där allt mer ekonomiska aktiviteter äger rum, medan en stor del av dessa vatten saknar skydd – vilket i sin tur utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

High Seas Alliance understryker att klimatförändringarna slår mycket hårt mot världshaven, vilka samtidigt har en nyckelroll för att bemöta problemet med de koldioxidutsläpp som mänskligheten förorsakar. Och eftersom en så stor del av världshaven är internationellt vatten menar alliansen att det krävs ett globalt avtal för att skydda dessa områden.

Veronica Frank säger att ett nytt avtal måste innehålla klara regler för skyddade havsområden som ligger bortom nationella territorialvatten. Hon säger att FN:s havsrättskonvention, från 1994, innehåller allmänna krav på samarbete för att skydda marina resurser på internationellt vatten. Men den beskriver inte vad dessa krav betyder i praktiken utan lägger enligt henne ett större fokus på friheten att kunna nyttja de öppna haven.

Den förhandling som nu inletts ska bli ett ”implementeringsavtal” under UNCLOS. Och Veronica Frank säger att de pågående diskussionerna innebär att världens regeringar för första gången förhandlar om regler som skulle innebära att havsrättskonventionen hamnar i linje med moderna principer för hur miljöskydd måste bedrivas.