← Till Tidningen Global
Radar

Teleskop avslöjar Saturnus norrsken

Med hjälp av Hubbleteleskopet har astronomer tagit de bästa bilderna hittills av de norrsken som stormar vid Saturnus nordpol.

Med hjälp av Hubbleteleskopet har astronomer tagit de bästa bilderna hittills av Saturnus och de norrsken som stormar vid planetens nordpol.

RYMDEN För precis som jorden fångar även gasjättarna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus in laddade partiklar från solvinden. Partiklarna samverkar med planeternas magnetfält och strömmar sedan ner mot de magnetiska polerna. Högt uppe i atmosfären interagerar partiklarna med syre och kväve, vilket ger upphov till de spektakulära norr- respektive sydsken som kan ses på jorden.

Men på Saturnus, till skillnad från jorden, domineras atmosfären av väte, varför dessa sken enbart är synliga i ultravioletta våglängder, i en del av det färgspektrum som jordens atmosfär blockerar. Därför kan dessa sken bara studeras från rymden, vilket gjorde att astronomerna var tvungna att använda sig av Hubble som går i omloppsbana 600 kilometer ovanför jorden.

Bilderna togs förra året under en period av sju månader och beskrivs av European Space Agency (ESA) som ”de bästa hittills”.

Saturnus är den näst största, tillika den sjätte planeten i vårt solsystem från solen räknat. Saturnus snurrar mycket snabbt runt sin egen axel och dess inre utgörs av ett stabilt roterande klot bestående av flera åtskilda skal av väte.
Rättad: En tidigare version av denna text innehöll en felaktig uppgift om beståndsdelar i Saturnus atmosfär.

Fakta: Gulaktigt sken

Saturnus är solsystemets näst största planet och är berömd för sina vackra ringar. Saturnus är slående lik Jupiter i sin kemiska sammansättning. Saturnus är en så kallad jätteplanet och typiskt för dessa är snabb rotation, ett djupt molntäcke och ett vidsträckt ring- och satellitsystem. Saturnus har 62 kända månar, varav 53 är namngivna. På himlen lyser Saturnus med ett gulaktigt sken av en styrka som himlens ljusare stjärnor.

Källa: Nationalencyklopedin