← Till Tidningen Global
Radar

Krig indirekt orsak till att miljoner barn dör

Forskare har jämfört register över födda och döda i konfliktområden i Afrika under 20 år och kommit fram till cirka fem miljoner barn dödats på grund av väpnade konflikter under 20 år.

Omkring fem miljoner barn i Afrika har dött till följd av väpnade konflikter mellan åren 1995 och 2015. Av dem ska cirka tre miljoner ha varit under ett år gamla.

AFRIKA I en studie, som presenteras i tidskriften The Lancet, har forskare jämfört register över födda och döda i konfliktområden i Afrika under 20 år.

De har kommit fram till att ungefär tre gånger så många dödsfall bland barnen indirekt orsakats av väpnade konflikter jämfört med antalet barn som dödats i själva konflikterna.

Dödsorsakerna uppges bland annat vara svält och sjukdomar som i normala fall går att förebygga eller behandla. Men på grund av de väpnade konflikterna har det saknats grundläggande sjukvård och rent vatten.

Fem miljoner är många fler mer än vad som tidigare uppskattats.

”Konflikter verkar öka risken för dödsfall och försämrar barns chanser över stora områden och i många år efter det att konflikter är över”, säger Eran Bendavid från Stanford University, som lett studien, i ett uttalande.

”Kriget ger upphov till en rad dödliga men indirekta effekter på samhällen genom potentiellt förebyggbara infektionssjukdomar, undernäring och att grundläggande samhällsfunktioner som rent vatten, sanitet och mödravård inte fungerar som det ska”, heter det.

Studien undersökte nästan 15 500 konflikter i 34 av Afrikas 54 nationer under två decennier.

Forskarna fann att de som föddes inom 50 kilometer från en konflikt hade cirka 8 procent större risk att dö under sitt första levnadsår jämfört med de som föddes i samma region ett år utan konflikter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV