← Till Tidningen Global
Radar

Hård kritik mot norskt flyktingbeslut

Norges motsvarighet till Migrationsverket, UDI, ser över flyktingstatusen för en stor grupp asylsökande.

Runt 1 600 somalier med flyktingstatus som befunnit sig i Norge i flera år riskerar att skickas tillbaka till Somalia. Deras skyddsskäl ska omvärderas, vilket får massiv kritik i en ny rapport från flera människorättsorganisationer.

NORGE Regeringen bestrider att beslutet att omvärdera människors flyktingstatus skulle bryta mot några lagar eller konventioner.

”Att vissa organisationer inte är överens med den här regeringens strikta asyl- och invandringspolitik är inte detsamma som att bryta reglerna”, skriver statssekreteraren Torkil Åmland från högerpopulistiska Fremskrittspartiet till nyhetsbyrån NTB.

Han tillbakavisar därmed anklagelserna som riktats mot regeringen i en färsk rapport från bland andra Rädda barnen och den norska organisationen för asylsökande, NOAS.

Kan skickas tillbaka

Norges motsvarighet till Migrationsverket, UDI, fick våren 2016 i uppdrag av regeringen att se över flyktingstatusen för asylsökande som kommit till Norge före den 1 oktober 2014 men som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd. Beslutet drabbar främst somalier, och UDI utreder nu huruvida runt 1 600 personer ska fråntas sin flyktingstatus och skickas tillbaka till Somalia, där läget nu anses mer stabilt.

– Den somaliska staten kan inte erbjuda ett effektivt skydd, säger André Møkkelgjerd, juridisk rådgivare på NOAS till NTB.

Regeringen bryter enligt rapporten bland annat mot FN:s flyktingkonvention, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, den norska utlänningslagen och Norges grundlag. Dessutom anser organisationerna bakom rapporten att processen försvårar integrationen för många av de drabbade. Flera av somalierna som intervjuats säger att det blir vanskligt med jobb och studier när deras framtid i Norge är osäker.

"Lite forskning"

Statssekreteraren Kristin Holm Jensen från konservativa Høyre försvarar regeringens hållning med att Norge måste ha en begränsad invandring om invandrare ska kunna integreras i landet.

”Det finns lite forskning som säger något om effekten av osäkerhet på uppehållstillstånd eller regelbunden bedömning av flyktingstatus vid integration”, skriver hon till NTB.

Fakta: Omvärderad flyktingstatus

Norges motsvarighet till Migrationsverket ska bedöma om människor från Somalia som fick flyktingstatus före den 1 oktober 2014 men som ännu inte har fått uppehållstillstånd fortfarande behöver skydd. Om de inte behöver det ska de lämna Norge.

Bland andra kvotflyktingar samt personer vars make, sambo eller förälder har beviljats uppehållstillstånd eller fått norskt medborgarskap är undantagna.

Källa: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV