← Till Tidningen Global
Radar

Fynd i Nildeltat långt äldre än pyramiderna

Fynd i Nilendeltat tros komma från en by från yngre stenåldern, långt före pyramidbyggena i Egypten.

EGYPTEN Resterna av en by från den yngre stenåldern har hittats i Nilens delta, meddelar myndigheter i Egypten. Det är sannolikt en av de allra äldsta byarna som hittats i det historiskt betydelsefulla området.

Det är arkeologer i en egyptisk-fransk expedition som har upptäckt en slags lagerbehållare som innehåller stora mängder djur- och växtrester. Man har också hittat lergods och verktyg av sten.

Fynden indikerar att det fanns mänskliga bosättningar i det bördiga deltaområdet norr om Kairo redan under 5 000-talet f. Kr. – långt före de äldsta pyramidbyggena.

Förhoppningen är att fornlämningarna ska ge svar om hur Egyptens tidiga befolkning gick ifrån ett jordbruk som byggde på att det regnade med jämna mellanrum till ett jordbruk med aktiv bevattning.