← Till Tidningen Global
Radar

Sidastöd till kvinnors hälsa i Afrika

Henrik Montgomery/TT | Sida går in med drygt en halv miljard kronor för sexualundervisning och mot könsstympning i en rad afrikanska länder.

Sverige, genom Sida, går in med nytt stöd för sexualundervisning och mot könsstympning i Afrika. Totalt avsätts nära 530 miljoner kronor för insatser i länder söder om Sahara. –Båda programmen är jätteviktiga för att förbättra unga tjejers möjligheter till utbildning och arbete, säger ställföreträdande enhetschef Susanna Janson Landin.

SVERIGE Hon leder den grupp som arbetar med stödet vid Sveriges regionala SRHR-kontor i Zambia. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Stödet är alltså uppdelat i två olika program. Det mot könsstympning ska nå åtta miljoner flickor och unga kvinnor i 16 länder, i form av förebyggande insatser eller hälsovård av dem som redan utsatts.

– FN-programmet, som startade 2008, har nått stora framgångar. I 13 av de 16 länderna har förbud mot könsstympning införts. Totalt har man nått 21 000 byar, med dess religiösa ledare och äldre kvinnor som utfört könsstympningarna. Men arbetet är långt ifrån färdigt och att Sverige går in och blir den största givaren möjliggör att fler länder nås, säger Susanna Janson Landin.

Miljontals elever

Satsningen på sexualundervisning beräknas omfatta 20 miljoner elever i 18 afrikanska länder. Såväl Sida som RFSU har varit involverade i FN:s arbete med att ta fram riktlinjer för undervisningen. Syftet är att motverka spridningen av hiv och att minska tonårsgraviditeter, riskfyllda aborter, barnäktenskap och sexuellt våld.

– Det handlar om att sprida kunskap och stärka både pojkars och flickors självkänsla och skapa insikt om rätten till sin egen kropp. I det långa perspektivet handlar det om ökad jämställdhet, säger Susanna Janson Landin.

"Duckar för verkligheten"

Hon konstaterar att Zambia kommit en bra bit på väg, och numera har sexualundervisning i läroplanen. Totalt 20 länder i regionen har åtagit sig att introducera sexualundervisning i skolan.

– Det finns alltså ett politiskt stöd i många länder men man kan inte sticka under stol med att det också finns konservativa krafter, inte minst religiösa aktörer som driver avhållsamhet fram till giftermål. Därmed duckar de för verkligheten med extremt många tonårsaborter, säger Susanna Janson Landin.

Fakta: Det svenska stödet

Programmet mot könsstympning genomförs tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s barnfond Unicef.

Målgrupp är flickor och kvinnor i särskilt utsatta områden i 16 länder: Burkina Faso, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia (Somaliland), Sudan och Uganda.

Det svenska stödet uppgår till 250 miljoner kronor för åren 2018–2021.
Uppskattningsvis 200 miljoner flickor och unga kvinnor, de flesta i Afrika, har utsatts för könsstympning. Årligen riskerar tre miljoner flickor att könsstympas.

Satsningen på sexualundervisning beräknas omfatta 20 miljoner elever i 18 afrikanska länder. Sverige, och till mindre del Irland, är givare till programmet som genomförs i samarbete med FN-organet Unesco.

Det svenska stödet till programmet uppgår till 279,5 miljoner kronor för åren 2018–2022.

Programmen ingår i det svenska stödet för sexuella och reproduktiva rättigheter i Afrika söder om Sahara. Regeringen har beslutat att förlänga detta stöd med två år, till 2021. Med ett tillskott på 1,3 miljarder kronor uppgår stödet till totalt 3,2 miljarder kronor för åren 2015–2021.

Källa: Sida, Susanna Janson Landin.