← Till Tidningen Global
Radar

Golfströmmen den svagaste på 1 600 år

James Balog/AP/TT | Smältande glaciärer leder till sänkt salthalt i Atlanten och en försvagning av Golfströmmen, enligt forskare.

Det system av Atlantströmmar där Golfströmmen ingår är svagare än det varit på 1 600 år, och nya studier pekar på klimatförändringarna som bidragande orsak. Forskaren varnar för allvarliga konsekvenser.

Klimat 2018-04-11 Försvagningen av cirkulationssystemet Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation), varav Golfströmmen är en viktig del, har konstaterats i två olika studier som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Det har tidigare konstaterats att Amoc har mattats av sedan 2004, då mätningar inleddes. De två nya studierna går längre tillbaka i tiden och visar att strömmarna är cirka 15 procent svagare än de var för 1 600 år sedan.
Smältande glaciärer

Bägge forskarlagen är ense om att försvagningen är ett resultat av att smältande havsisar och glaciärer leder till att mer färskvatten med lägre salthalt strömmar ut i Atlanten. Havsvattnet blir utspätt och den lägre salthalten gör att det inte sjunker till botten lika lätt och därmed störs systemet som driver upp varmt vatten från Mexikanska golfen till Västeuropa och Skandinavien.

– Färskvattnet försvagar Amoc eftersom det förhindrar att vattnet blir tillräckligt tungt för att sjunka till botten, säger David Thornalley vid University College i London, medförfattare till en av studierna.

Om systemet fortsätter att försvagas kan det störa vädersystem från USA och Europa till Sahelområdet i Afrika, enligt Woods Hole Oceanographic Institution, som deltagit i forskningen.

Forskarna kan inte slå fast att Amoc kommer att fortsätta att mattas. Om så sker kommer sannolikt Nordatlanten att bli kallare, med mer extremt vinterväder i Europa och snabbare stigande havsnivåer längs östra USA.

Det är dock oklart hur stora effekterna blir. Den globala uppvärmningen kommer sannolikt att kompensera den nedkylning av Europa som en försvagad Amoc leder till, säger Thornalley.

Han anser att hans forskning visar att försvagningen snarare beror på mänsklig påverkan än naturliga klimatförändringar.

– Det faktum att Amoc har förblivit svag och försvagats ytterligare under hela 1900-talet, med en märkbar minskning sedan 1950, beror med stor sannolikhet på mänskliga faktorer, säger han.

Fakta: Golfströmmen

Golfströmmen är en kraftig varm havsström som rinner från Mexikanska golfen och Sargassohavet längs Nordamerikas sydostkust, upp genom Nordatlanten ända till Norska havet och Svalbard.

Till en början är strömmen, relativt sett, begränsad men utanför North Carolinas kust vidgas den och når så småningom en bredd på 100 kilometer och en hastighet på två meter per sekund.

Golfströmmen har oerhört stor betydelse för Europas klimat. Utan dess inverkan skulle temperaturerna vara betydligt lägre. I Norden skulle klimatet vara som i norra Kanada och Alaska.

Källa: NE

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV