← Till Tidningen Global
Radar

Många städer stängda för personer med funktionsvariation

Bebeto Matthews/AP Photo/TT | Tunnelbanan vid Brooklyn's Smith Street , New York.

År 2050 beräknas närmare en miljard människor med funktionsnedsättning bo i världens städer. Men fortfarande återstår mycket arbete innan storstäderna har en inkluderande miljö för alla invånare.

FUNKTIONSVARIATION Enligt en rapport från organisationen DIADUD, som arbetar för ökad tillgänglighet i städer, kommer dessutom mer än 20 procent av världens invånare att vara minst 60 år gamla 2050 – vilket gör tillgängligheten till en än viktigare fråga.

Samtidigt visar en ny rapport om de allmänna kommunikationerna i New York att en stor andel av tunnelbanestationerna i stadens centrala delar inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

År 2006 antogs FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, något som sågs som ett stort framsteg för de mänskliga rättigheterna. Och sedan dess har frågan om tillgänglighet fått större uppmärksamhet.

I USA har en lag om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, med fokus på allmänna kommunikationer, restauranger och kontorsbyggnader, tillämpats under de senaste tio åren. Men trots detta återstår fortfarande mycket att göra i många städer, däribland New York.

Victor Calise, som arbetar med frågan för myndigheterna i New York, säger till IPS att man måste fortsätta satsningarna för att tunnelbanan ska kunna användas av alla.

– Utan en jämlik transportsektor får personer med funktionsnedsättning kämpa för att ta sig till skolan, till sina läkarbesök och till sina arbetsplatser, säger han.

Enligt Victor Calise har dock arbetet gått åt rätt håll sedan borgmästare Bill De Blasio kom till makten. Tillgänglighet är numera en viktig faktor i samband med att nya tunnelbanestationer byggs, och det gäller också när gamla stationer genomgår större renoveringar.

Problemen med tillgänglighet är liknande även i Paris och Londons tunnelbanesystem. Enligt en artikel som publicerats av The Guardian är endast 15 av 303 tunnelbanestationer i Paris tillgängliga för personer som är rullstolsburna, medan endast 71 av 270 stationer i London är fullt tillgängliga för alla.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV