← Till Tidningen Global
Radar

Etiopien: Fria val ska hållas 2020

ETIOPIEN Enligt Etiopiens nyligen tillträdde premiärminister Abiy Ahmed ska fria val hållas i landet 2020. Etiopien har påstått sig vara en demokrati men fungerar i praktiken som en enpartistat, och brotten mot mänskliga rättigheter har varit många.

Abiy Ahmed har sedan han tillträdde genomfört en rad oväntade reformer. Bland annat har ett avtal som reglerar en långdragen gränstvist med grannlandet och ärkefienden Eritrea skrivits under. Ett avtal har även ingåtts med den regimkritiska gerillan Oromos befrielsefront, och delar av den statligt styrda ekonomin ska öppnas upp.

Situationen vad gäller bristande mänskliga rättigheter är dock långt ifrån lösta i Etiopen, och väpnade konflikter präglar fortfarande delar av landet. Men de förändringar som nu trots allt sker skulle av många ha setts som otänkbara för bara några år sedan.

Enligt Abiy Ahmed är Världsbanken beredd att bidra med en miljard dollar i stöd till Etiopien med anledning av reformarbetet.