← Till Tidningen Global
Radar

Översvämningar en ny påminnelse om Grenadas utsatthet

David McFadden/AP Photo/TT | Strandlinjen kryper högre upp, vilket oroar befolkningen.

Grenada drabbades i början av månaden av extrema skyfall med stora översvämningar som följd. Händelsen är ytterligare en påminnelse om hur utsatta små önationer är för klimatförändringarnas effekter.

GRENADA Grenadas befolkning har fortfarande starka minnen av de extremväder som drabbade den karibiska nationen 2004 och 2005, samtidigt som stigande havsnivåer har påverkat kustområden och orkaner och tropiska stormar slagit hårt mot viktig infrastruktur.

På förmiddagen den 1 augusti utsattes landet för extrema skyfall under tre timmars tid.

– Översvämningarna var omfattande och utbredda, berättar Winston Garraway, som är minister vid departementet för klimatfrågor, till IPS.

Vissa delar förklarades
som katastrofområden och i St. David har det kommit rapporter om 60 jordskred till följd av nederbörden. Jordskreden har drabbat vägar i området, som är landets största jordbruksregion. Även flera bostäder ska ha blivit skadade.

– Nationalarenan skadades svårt av översvämningar och det kommer troligtvis att påverka evenemang som var planerade under den närmaste framtiden, säger Winston Garraway.

Skadorna på arenan har bland annat lett till att firandet av en stor karneval har skjutits på framtiden.

Winston Garraway menar att den extrema nederbörden ytterligare en gång visar hur sårbar en liten önation som Grenada är.

– Vi har varit tydliga om de effekter som klimatförändringarna ger upphov till och informerat befolkningen om vilka riskreducerande åtgärder som kan göras. Men nu föll det så mycket regn under så kort tid att hela systemet blev överbelastad. Det handlar om ett tydligt exempel på klimatförändringarnas effekter, säger han.

På frågan om landet kan förbereda sig för att hantera liknande händelser svarar Winston Garraway att vissa av effekterna hade kunnat förebyggas – men långt ifrån alla, eftersom vattenmassorna var så stora, på så kort tid.

Kommunikationsminister Gregory Bowen säger att det finns ett akut behov för små önationer att få tillgång till den finansiering som behövs för att hjälpa de privatpersoner som blir drabbade av extrema väderfenomen.

Samtidigt har Shawn Charles vid landets hälsovårdsdepartement uppmanat befolkningen att undvika de vattenmassor som ligger kvar efter skyfallen. Han påpekar att vattnet kan vara förorenat av skräp som spolats med, men också av smittbärande ämnen som kan förorsaka livshotande sjukdomar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV