← Till Tidningen Global
Radar

Kalk ska hejda övergödning i Östersjön

Kustbevakningen/TT | Forskare vill med kalk hejda övergödningen i Östersjön.

ÖSTERSJÖN Forskare vill försöka bekämpa övergödningen i Östersjön med hjälp av kalk, rapporterar Ekot. Från de döda havsbottnarna frigörs fosfor som forskarna hoppas kunna binda kvar med hjälp av märgel, en slags kalciumhaltig lera som är en restprodukt från kalkbrytning.

Ett sätt skulle kunna vara att fälla den här fosforn, att binda den till sedimenten genom att tillsätta kalk. Får man bort den fosforn ur kretsloppen kommer vi kunna se minskade algblomningar, säger marinekolog Jakob Walve vid Stockholms universitets institution för ekologi, miljö och botanik till Ekot.

Labbtesten har hittills varit lyckade och nu vill man testa metoden på riktigt.

Vi förundrades vilken effektivitet det kunde bli, säger Sven Blomqvist, docent i systemekologi vid Stockholms universitet.

Vi vill ju inte det ska täcka hela bottnen utan det ska ligga i översta skiktet och där blandas om och blandas in, så att inte fosfor frisätts till vattenfasen, säger han till radion.