← Till Tidningen Global
Radar

Förstörda jordar ett allt större hot för Afrika

Isaiah Esipisu/IPS | En risodlare i norra Ghana, en region där många åkermarker med tiden blivit obrukbara.

Förstörda åkermarker leder till att allt fler människor drivs från sina hem och försörjningsmöjligheter i Afrika. Nyligen möttes afrikanska ministrar och FN-företrädare i New York för att diskutera en satsning som syftar till att minska den migration och instabilitet som markförstörelsen orsakar.

GHANA/GAMBIA Mötet skedde inom ramen för Initiativet för hållbarhet, stabilitet och säkerhet, kallat 3S. Ett av målen med satsningen är att stabilisera situationen i riskområden genom att skapa nya, gröna arbeten för de befolkningsgrupper som är särskilt utsatta. Det ska ske genom investeringar för att återställa förstörda jordar och genom satsningar för en mer hållbar användning av åkermarker.

Problemen är mycket stora. På global nivå beräknas jordbruk vara den främsta orsaken till att jordar förstörs. I Afrika har 65 procent av kontinentens åkermarker, som många miljontals människor är beroende av, påverkats negativt av gruvdrift, skadliga jordbruksmetoder och illegal skogsskövling.

Detta samtidigt som uppskattningsvis 375 miljoner unga afrikaner beräknas komma ut på arbetsmarknaden under de kommande 15 åren. Men eftersom närmare 80 procent av arbetsmarknaden är beroende av naturresurser, däribland jordbruket, riskerar många att stå utan försörjningsmöjligheter.

Företrädare för 3S menar att det i sin tur kan leda till konflikter om naturresurser, instabilitet och en bättre grogrund för extremistorganisationer.
Detta är en utveckling som redan börjat bli verklighet i Ghana, ett land som är känt för sina tropiska skogar och kakaoodlingar. Närmare 35 procent av landets marker beräknas nu hotas av förstörelse, främst i de norra delarna där utarmningen av jordar och klimatförändringarna har lett till en ökad fattigdom.

Åkermarker som tidigare brukades i norra Ghana är numera utarmade samtidigt som vattenresurser torkar ut på grund av ihållande torkor. Det har i sin tur lett till minskade inkomster för befolkningen, som i högre grad har valt att flytta längre söderut i landet.

Ghanas biträdande miljöminister Patricia Appiagyei säger till IPS att många som flyttar söderut tvingas leva under ”hemska förhållanden”. Hon menar att 3S därför är en mycket viktig satsning.

– Markförstörelsen påverkar även tillgången till vatten, energi, mat och försörjningsmöjligheterna för lokala befolkningar, säger Patricia Appiagyei.

I landets norra delar har investeringar i jordbruket påbörjats, men samtidigt har konflikterna förvärrats mellan bönder och de boskapsuppfödare som blivit av med betesmarker för sina djur.

Även i Gambia har en liknande utveckling skett, där produktiviteten inom jordbruket snabbt har börjat minska. Många unga har därför tvingats flytta till städerna, samtidigt som andra gambier som bott utomlands väljer att återvända hem, berättar landets miljöminister Lamin Dibba för IPS.

– Det är oroande eftersom när människor står utan försörjningsmöjligheter så ökar risken för sociala oroligheter, säger han.

För att undvika detta hoppas Gambia kunna skapa 25 000 nya gröna arbeten för unga människor inom jordbruk, turism och hållbarhetssektorn.

Enligt Lamin Dibba är det avgörande att man når ut med utbildningsinsatser.
– Vi måste nå ut med information till befolkningen för att förklara vad klimatförändringar är, vad de orsakas av, och vilka effekterna kan bli, säger Lamin Dibba.

Patricia Appiagyei påpekar att det är särskilt viktigt att bönder, i synnerhet kvinnliga bönder, blir inkluderade i arbetet genom satsningar där de kan får lära sig nya och mer hållbara tekniker som kan användas i jordbruket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV