← Till Tidningen Global
Radar

Centralamerikas fattiga vill lämna landet

Josué Sequeira/IPS |  La Carpio i utkanten av San José i Costa Rica, ett av de områden som ingår i studien.

Hälften av de unga i fattiga områden i Centralamerikas huvudstäder uppger att skulle flytta till ett annat land om de bara hade möjlighet, visar en studie.

CENTRALAMERIKA Rapporten är gjord vid institutionen för social forskning vid Costa Ricas universitet och bygger på intervjuer med 1 500 unga människor i åldern mellan 14 och 24 år i fattiga kvarter i El Salvadors, Honduras, Guatemalas, Costa Ricas och Nicaraguas huvudstäder.

Närmare två tredjedelar av de unga anser att inkomstfördelningen i deras hemländer är orättvis, och hälften av dem uppger att nyligen blivit rädda på grund av det våld som omger dem och lika många uppger att de inte ”själva kan styra över sitt öde”.

I det fattiga området Popotlán i närheten av San Salvador svarade drygt tre fjärdedelar av de intervjuade att de ville flytta utomlands, 60 procent svarade samma sak i ett liknande område i Tegucigalpa, medan siffran låg på runt 50 procent i San Jose, Guatemala City 49 och i Managua.

De unga i Popotlán lever i en mycket våldsam miljö som till stora delar styrs av kriminella gäng, samtidigt som befolkningen har bristande tillgång till både mat och sjukvård.

Maria, som egentligen heter något annat, driver en ungdomsorganisation i Popotlán. Hon vill inte uttala sig med sitt riktiga namn och inte heller att namnet på hennes organisation ska publiceras. Detta eftersom de inträffat flera nya mord i området de senaste dagarna.

– Det framstår nästan som ett brott att vara ung här. Ungdomarna är rädda för att bli gripna av polisen, inte för att de är medlemmar av gäng, utan bara för att de bor i detta område. Och när du ska söka arbete blir det stora problem om du berättar att du kommer från Popotlán, säger hon till IPS.

Många unga ger sig av för att undkomma våld och kriminalitet, något som de ofta drabbats av personligen – och för att återförenas med anhöriga som redan bosatt sig utomlands.

Studien visar samtidigt att situationen är särskilt komplicerad för de unga kvinnorna i de fem fattiga områden som ingår. Nästan var tredje ung kvinna berättade att de hade minst ett barn, medan endast 13 procent av de unga männen sa sig vara fäder.

En bred majoritet av de intervjuade uppgav även att de inte bryr sig om deras regeringar är demokratiska eller inte – utan endast vill att de ska ”lösa problemen”.

Salvador Gutiérrez som arbetar för den regionala avdelningen av FN:s migrationsorganisation IOM, säger att det i Centralamerika främst är just ungdomarna som väljer att lämna sina hemländer.

– Dessa unga hoppas att kunna bygga upp en helt annorlunda framtid, säger han till IPS.

Salvador Gutiérrez understryker att de berörda länderna måste få hjälp att hantera de problem de unga möter.

– Vi måste arbeta med de strukturella orsakerna till migrationen – fattigdomen, orättvisorna, otryggheten och utvecklingen i ett brett perspektiv.

Han understryker att det handlar om att minska inkomstklyftorna inom länderna – men också mellan olika länder