← Till Tidningen Global
Radar · Analys

Portugal brinner – igen

Sergio Azenha/AP Photo/TT | Kvinna försöker släcka brand i Parada, norra Portugal.

Antalet bränder i Europa har inte varit så förödande sedan förra sekelskiftet. I Portugal är de extremvarma somrarna numera vanliga fenomen, liksom förödande skogsbränder till följd av utbredda eukalyptusodlingar.

PORTUGAL/ANALYS  Förra sommaren spenderade jag till stor del i hjärtat av Portugal för att rapportera om de förödande bränderna som krävde såväl människo- och djurliv som byar och skogsmarker. Temperaturen låg som en varm filt över staden Santa Comba Dão och stabilt över 40-gradersstrecket.
Stora portioner av landets inre har reats ut till eukalyptusindustrin, dels i ett försök att skapa arbetstillfällen i en del av Europa som under lång tid sett större utflyttning än inflyttning, dels som en följd av skogsindustrins framflyttade positioner i den ekonomiska krisens fotspår.

Ekonomiska kriser och eukalyptusodlingar

Ekonomiska kriser har kommit och gått i Portugal sedan diktaturens dagar och i landets centrala region inneburit offentliga nedskärningar för att möjliggöra sparpaket och bistånd från EU. Mindre skogsröjning och tillsyn har inneburit att eukalyptusindustrin fått bre ut sig mer eller mindre ostört i redan torra och brandfarliga regioner.

Eukalyptusen framhålls som en viktig exportvara och livlina för rurala områden, men miljörörelser har i åratal förespråkat regleringar och pekat på de senaste årens brandhärdar och klimatförändringar som förevändningar för politisk handling.

Okontrollerade bränder

Sommaren 2018 har återigen sett folk i massor tvångsevakuerade från sina hem – 2 500 enbart i södra Portugal, enligt officiella källor – och 20 000 hektar skog har svalts av lågor endast i Faroregionen, längst Atlantkusten.
Satellitbilder blottar en närmast Marsliknande yta, ljusröd och till synes helt befriad från liv. Och det står klart att lättantändliga eukalyptusträd var källan till brandhärden som alltjämt håller brandpersonal sysselsatta.

I staden Santarém i centrala Portugal uppmättes 46,8 grader den 4 augusti, enligt IPMA, landets motsvarighet till SMHI, och att klimatförändringar och en ohållbar skogspolitik håller på att kväva varje portugis längtan efter sommaren står klart, även om skogsbränders och klimatförändringars samspel börjat diskuteras även i Sverige efter en förödande svensk sommar med skogsbränder.

Rekordmånga bränder

Men Portugal och Sverige är inte ensamma om att ha stått i lågor under en extremt varm sommar, även Grekland och USA har, för att ta några exempel, bekämpat bränder med förödande och långsiktiga konsekvenser.

Skogsbränder har inte haft en så förödande säsong i Europa sedan år 1900 och en utveckling som förefaller cementerad i Portugal i allmänhet och landets centrala skogsregioner i synnerhet. En utveckling som i mångt och mycket måste bemötas med institutionell stabilitet och uthållighet och en sammanhängande brandledningspolitik, menar en forskningsrapport av Paulo Mateus och Paulo Fernandes vid Universidade de Tràs-os-Montes e Alto Douro 2014.

Längre brandsäsonger

Södra Europa – och främst Portugal och Spanien – väntas drabbas hårdast av torka och skogsbränder om de stigande temperaturerna inte bedarrar före sekelskiftet, enligt en ny rapport från EU:s forskningsavdelning Joint Research Centre.

– Brandsäsongen har blivit längre under de senaste decennierna i stora delar av världen, menar Bill DeGroot, forskare vid Canadian Forest Service, i en intervju med National Geographic.

DeGroot talar om ett kretslopp där varmare klimat sträcker ut sig i längre perioder och där brandsäsonger i slutändan kommer att rita om skogarna vi lever i – och av.

– Skogen kommer att se betydligt annorlunda ut i framtiden, menar han.