← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Vårt förhållande till det normala

AP | Det har gått femtio år sedan Martin Luther King mördades, men hans ord inspirerar fortfarande.

DEBATT. För inte så länge sedan var det 50 år sedan Martin Luther King mördades i Memphis. Mest känd är han – av naturliga skäl – för sin kamp mot rasism och segregation.

Själv återvänder jag ofta till ett av hans citat: ”Människans förhållande till det normala är alltid detsamma. Det är det normala som förändras.” Det går inte en dag utan att jag någon gång tänker på dessa kloka och så obehagligt träffande ord. Sammanhanget varierar: det kan vara vår flyktingpolitik som ”över en natt” svängde 180 grader och gick från generös till egoistisk. Vad som nyss inte gick att säga – om man inte var sverigedemokrat – var plötsligt ”normalt”. Eller vår relation till naturen. Det har tagit längre tid, men vi accepterar utan större protester att ett av människan påhittat ekonomiskt system står över den av naturen givna ordning som skapat universum.

Att vi i vårt land har bättre sjukvård, alltid tillräckligt med mat på bordet och handlar prylar i en ständigt ökande takt, samtidigt som andra flyr krig, naturkatastrofer och dör i sjukdomar som mässling, malaria och diarréer verkar vi också tycka vara normalt.

Ja, listan kan göras lång på exempel som bekräftar Martin Luther Kings ord. Och jag tänker att det vore önskvärt om våra makthavare satte sig ner en stund och reflekterade över dessa. Nyss var vi en liten stat i världen som möttes med respekt när vi protesterade mot stormakternas oförrätter. Idag är vi en nation som låtsas neutrala trots att vi har placerat oss i USAs och Natos knä utan att skämmas, samtidigt som – för att ta ett exempel – det socialdemokratiska partiets anhängare och medlemmar verkar anse det normalt.

På mitt skrivbord ligger naturfilosofen Henry David Thoreaus ”Dagboksanteckningar”. Boken innehåller tankar, bland annat om civil olydnad, som inspirerat Mahatma Gandhi och just Martin Luther King. Vi behöver inspiratörer som frigör vårt tänkande från det invanda och från det som tas för givet. Det är sorgligt att konstatera att rasismen och främlingsfientligheten fortfarande vinner anhängare och att egoism stänger våra gränser. Men det är gott att veta att det med jämna mellan rum dyker upp människor som Martin Luther King som försöker göra något åt de missförhållanden som råder på vår planet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV