← Till Tidningen Global
Energi · Syre teve

Seminarium: Kan basinkomst vara ett redskap för att rädda planeten?

Från Syregården i Almedalen 2018. Kan basinkomst vara ett redskap för att rädda planeten eller riskerar det att bli ytterligare en belastning? Kan olika former av gröna skatter, där det som kommer in delas ut till medborgarna, vara en lösning? Eller är det så krasst att en basinkomst ger fler möjlighet att konsumera sönder vår jord? Om vi inte löser den ekologiska krisen och ger framtida generationer möjlighet att bo på denna planet blir alla övriga politiska frågor på sikt oväsentliga. Därför bör varje reform synas utifrån om den är positiv, negativ eller neutral för klimatet och miljön i övrigt.

Medverkande: Jan Otto Andersson, nationalekonom, emeritus vid Åbo Akademi, basinkomstaktivist sedan 1980-talet och grundande medlem av BIEN. Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP) som lagt flera riksdagsmotioner inom ämnet. Moderator: Mattias Gönczi, ledarskribent på Syre.