← Till Tidningen Global
Radar

Framgångar i Burkina Faso

BURKINA FASO Ungefär 3 000 liv har räddats i Burkina Faso genom att i radio mana fattiga att söka vård för vanliga sjukdomar. Det enkla knepet beskrivs som den mest kostnadseffektiva hälsoåtgärden man kan tänka sig.
Satsningen gick ut på att via lokalradio få folk att söka hjälp – i synnerhet för sina barn – mot malaria, lunginflammation och diarré.

Eftersom syftet var att få fram stabila forskningsrön lät man sju radiostationer sända vårdmaningarna, medan sju stationer i ett annat område agerade kontrollinstans genom att inte sända dem.
De tre listade hälsoproblemen är starkt bidragande orsaker till barnadöd på många håll i Afrika, och under sändningsperioden 2012–2015 beräknas 3 000 liv ha räddats i de områden där maningarna sändes.

”Att använda massmedier för att få folk till vårdinrättningar är faktiskt mer kostnadseffektivt än i stort sett allt annat du kan tänka dig när det gäller att rädda barns liv”, förklarar Roy Head, en av de ansvariga för projektet, när rönen nu redovisas i British Medical Journal (BMJ) Global Health.
”Och det är rimligt – man når ju miljoner människor åt gången – men detta är första gången det har påvisats i ett vetenskapligt försök”.