← Till Tidningen Global
Zoom

Sverige hoppas på FN-resolution om krigsbarn

Afghanska barn leker på det som är kvar av en gammal stridsvagn i utkanterna av huvudstaden Kabul.

NEW YORK • Miljontals barn i krig får inte vara barn – de rekryteras som soldater, våldtas, dödas eller används som mänskliga sköldar. Skydd av barn i konfliktområden är högprioriterat under det blågula ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Målet: En antagen resolution.

– 357 miljoner barn lever i dag i väpnade konflikter och det är 357 miljoner för många, konstaterar Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin för TT.

Sedan 1990-talets början har antalet barn i världen som lever i ett krigs- eller konfliktområde ökat med 75 procent. I dag lever vart sjätte barn i ett sådant. Och det är främst barn i Mellanöstern som drabbas, 40 procent av barnen där bor i ett konfliktområde, enligt en rapport från Rädda Barnen.

Utan mediciner

Även FN:s barnfond Unicef vittnar om ett dystert 2017. De har en lång lista på grymheter som barn i konfliktzoner utsattes för under fjolåret: Barn användes som mänskliga sköldar i Irak och Syrien. Och på flera platser utsatte väpnade grupper barn för våldtäkter, tvångsäktenskap, kidnappningar och slaveri.

Vidare dödades 700 barn i Afghanistan under årets första nio månader och 1 740 fall av rekrytering av barnsoldater genomfördes i Somalia under de första tio månaderna. Sedan 2013 har 19 000 unga rekryterats för att utföra väpnade strider i Sydsudan.

Vid sidan av våld, död och strider ser Rädda Barnen ett stort problem när humanitära korridorer med nödhjälp inte tillåts i av de stridande parterna.

– Därför dör barn av mässling, diabetes eller enkla magsjukdomar, säger Elisabeth Dahlin.

Barnvänliga platser

Det möte i FN:s säkerhetsråd som statsminister Stefan Löfven (S) sitter ordförande för på måndag handlar just om skydd av barn i konfliktområden. Om barnen skyddas i dag så förebyggs morgondagens konflikter är parollen. Temat har varit i fokus för regeringen sedan Sverige fick sin tillfälliga stol i säkerhetsrådet den 1 januari 2017.

– Jag tror att Sverige har fått med sig andra stater, frågan tas på större allvar. Och man har tagit in barns egna röster i säkerhetsrådet vilket gör att det här berör mer, säger Dahlin.

Barnvänliga platser med leksaker, lugn och trygghet – även i konfliktzoner – beskrivs som viktiga för att skydda de unga och skapa framtidstro.

–Annars finns en väldig risk för radikalisering, framför allt bland lite äldre barn. Om man inte ser något hopp så blir man lätt rekryterad till alla möjliga olika grupper, väpnade och kriminella, säger Dahlin.

Målet: Resolution

Sveriges FN-representation hoppas att många länder ska debattera och engagera sig i frågan vid mötet.

–Och jag är 102 procent säker på att resolutionen antas på måndag. Den är färdigförhandlad och det känns väldigt bra, säger Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör, till TT:s utsände.

Han påpekar att det var flera år sedan säkerhetsrådet antog en resolution om skydd av barn i väpnad konflikt senast, och att mycket har hänt på området sedan dess. Så den nya resolutionen innehåller framflyttade positioner på alla områden, enligt Skoog.

"Bättre förståelse"

–Nu finns en bättre förståelse för behovet att i fredsprocesser behandla barn som barn och offer, och inte som en del av konflikten även om en grupp har använt barn som soldater, säger Olof Skoog.

Elisabeth Dahlin har starka minnen från konfliktområden där Rädda Barnen bland andra arbetar för att skapa barnvänliga platser.

–Jag var i Tripoli i Libanon och mötte de tysta barnens tomma blickar medan föräldrarna, som kom från Syrien, registrerade sig. Efter några timmar började barnen räcka kritor till varandra, hämta legoklossar, berättar hon.

–Då slår det en, för några år sedan gick de här barnen på ett vanligt dagis. De vet hur man leker. Att se när det svarta i deras ansikten lossnar och de blir barn igen är starkt.

Över 80 talare är anmälda till mötet i FN:s säkerhetsråd – ämnet väntas därmed bli debatterat en stor del av måndagen.

Barn i konfliktområden

Barn är i högre utsträckning offer för krig och konflikter i dag än för några år sedan, visar Rädda Barnens rapport ”The war of children: Time to end violations against children in armed conflict”.Vart sjätte barn lever i dag i sådana områden, enligt rapporten som gjorts tillsammans med det norska fredsforskningsinstitutet Prio.
Totalt rör det sig om cirka 357 miljoner barn. Organisationernas research visar att barn används som måltavlor i krigsföringen och bland annat utnyttjas som självmordsbombare.
Afghanistan, Somalia och Syrien beskrivs som de allra farligaste länderna för barn att växa upp i. I Mellanöstern är det störst andel barn som bor i ett konliktområde. I Asien finns det största antalet barn som drabbats av krig och konflikter.
FN:s barnfond Unicef beskriver också hur barn i konfliktområden utsätts för brutalt våld, attacker, kidnappningar, död, slaveri, rekrytering och tvångsäktenskap.
Källa: Unicef och Rädda Barnen
TT