← Till Tidningen Global
Radar · Nyhet

Kinesiska utsläpp fortsätter att förstöra ozonlagret

En wallraffande miljögrupp har funnit att Kina fortfarande producerar och exporterar miljöförstörande CFC, som före förbudet användes bland annat till isoleringsmaterial i kylskåp.

KINA • Fortsatta höga utsläpp av ozonförstörande CFC har förbryllat forskarna. Nu har den fristående miljögruppen EIA, Environmental Investigation Agency, funnit frikostig hantering av de förbjudna ämnena i kinesisk industri.

EIA:s kampanjgrupp utgav sig för att vara kunder och handlare, och fann att 18 fabriker i tio kinesiska provinser – större delen av Kinas producenter av isoleringsskum – medgav att de använder klorfluorkarbonet CFC-11 trots att Kina officiellt sagt att man slutade använda ämnet redan år 2007.

En internationellt bindande konvention, Montrealprotokollet, förbjöd CFC helt från 2010 eftersom ämnet förstör det skyddande ozonet i atmosfären. I maj i år visade en forskargrupp att CFC-11-halten i luften bara sjunkit med hälften sedan 2012, vilket tydde på att det fortsatt att produceras i hemlighet. Mätningar pekade möt Östasien.

Kinesiska företagsrepresentanter har sagt till EIA att de importerat CFC från illegala fabriker i Inre Mongoliet. Andra att de själva kan producera stora mängder. Och handlare avslöjade att de exporterar CFC falskmärkt som hydrofluorkarbon, främst till övriga Asien och Mellanöstern.