← Till Tidningen Global
Radar · Nyhet

Insamling av regnvatten kan förhindra vattenkris i Mexiko

En aprilstorm har dragit in över Mexico City.

MEXICO • Insamling av regnvatten kan bli en nyckel för att hjälpa 130 miljoner mexikaner att klara den vattenkris som experter spår ska drabba landet i en nära framtid.

Enligt statistik från den nationella vattenkommissionen har tillgången till vatten per invånare minskat kraftigt i landet de senaste 50 åren. Ännu så länge räcker resurserna till, men Mexiko är drabbat av klimatförändringar som kan komma att få svåra konsekvenser, exempelvis längre torrperioder och kraftiga regn. Flera studier spår att det kan råda vattenbrist i Mexiko redan 2030 – särskilt i de centrala och norra delarna av landet.

Dessutom är tillgången på vatten snedfördelad i landet. Enligt biståndsorganisationen Oxfam saknar nästan tio miljoner människor vatten i sina hem. En utmaning utgörs av megastaden Mexico City där 8,8 miljoner människor lever i själva staden och över 20 miljoner i det som kallas storstadsområdet Mexico City. Varje dag går det åt mer vatten per person än vad som återförs eller återbildas i staden.

En av de som drabbats av vattenbrist och av höga kostnader för vatten är Matilde Jiménez som för att lösa problemet har fått hjälp med att satsa på att samla in regnvatten till sitt hem i Xochimilco, en av de 16 stadsdelar som Mexico City är indelat i.

– Vi saknade vatten och en granne hörde talas om organisationen Isla Urbana som besökte oss och vi och flera grannar fick regnvattensamlare installerade, säger Matilde Jiménez.

Hon betalade 150 dollar och hu har huset där hon bor med sin man och tre barn ett system för insamling av regnvatten. Det har fungerat bra och de behöver inte längre köpa vatten från tankbilarna som säljer vatten till hushåll i området.I sju av huvudstadens 16 stadsdelar saknar många invånare trygg vattenförsörjning enligt den ickestatliga organisationen Isla Urbana som står bakom projektet. Genom att samla in regnvatten minskar uttaget av grundvatten och människor som inte omfattas av den kommunala vattendistributionen kan bli självförsörjande, anser organisationen.
Detta är bara ett av ett flertal liknande projekt i landet och den mexikanska regeringen genomför sedan 2017 också ett nationellt program för att samla in regnvatten i 94 marginaliserade områden i Mexikos 32 delstater.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV