← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Ta helhetsgrepp på flyktingutmaningen

Foto: Henrik Montgomery/TT | Hos UNHCR i Amman köar flyktingar för att registrera sig för att få ekonomisk hjälp från FN.

Aldrig förr har så många människor varit på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. Situationen beror både på offensiva krig som rubbat maktbalansen samt på jordbruksstöd som dumpat livsmedelspriserna så att många bönder i Afrika inte längre kan försörja sig. Dessutom tvingas fattiga människor att producera för försäljning i stället för att odla sin egen föda. I framtiden, ja kanske redan idag, beror flyktingsituationen också på en klimatpolitik som varit gravt otillräcklig och delvis rent lurendrejeri eftersom vi bara förflyttat produktionen av våra konsumtionsvaror till andra länder. Vi har alltså i viss mån själva skapat situationen.

Mörka krafter utnyttjar invandring till att försämra löner och villkor för Sveriges anställda. Av samma skäl vill dessa krafter inte se kortare arbetstid, garantiinkomst eller allmän anställningsrätt/medborgarjobb.

Allmän anställningsrätt, (rättighetsanställning), minskar nöd, skapar integration och eliminerar behovet av arbetslöshetsersättning. Rättighetsanställdas lön bör vara över fattigdomsgränsen om man väljer att arbeta heltid. Rättighetsanställda kan antingen arbeta i stat och kommun, som då anställer färre personer som ändå skulle kunnat få jobb i det privata. Eller så hyrs de rättighetsanställda ut, ungefär som i ett bemanningsföretag. Först ut kan bli unga vuxna. Sedan kan årskull efter årskull få rättigheten i takt med hur mycket meningsfullt arbete man kan ta fram. Rättighetsanställda bör aldrig tvingas till meningslösa sysslor. Då är det bättre att de blir lediga med samhälljour och lön.

Låt oss också skriva ett internationellt avtal som ger alla certifierade flyktingar livstids uppehållstillstånd och arbetstillstånd. En flykting ska bara kunna registrera sig i ett land åt gången och bara i länder som inte redan fyllt sin kvot. Andelen flyktingmottagning bör vara proportionell mot varje lands BNP. Andelarna bör sättas så att det sammanlagt i alla de deltagande länderna alltid finns dubbelt så många platser som det finns certifierade flyktingar i hela världen. På det viset kan man lätt migrera till länder där det finns arbete och på det viset finns det en fördel med att vara flykting också.

Certifierad flyktingstatus ska vem som helst ha rätt att ansöka om var som helst i världen. För att kunna certifieras ska individens förväntade kvarvarande livslängd om hen inte får flyktingstatus, vara en viss procent lägre än genomsnittet för samma åldersgrupp i hela världen sammantaget. På det viset certifieras även klimatflyktingar och flyktingar från fattigdom. Överhängande risk för tortyr bör dock också vara flyktingskäl.

Dessutom bör vi sluta med de oerhört kostsamma krigen, med EU:s betydligt billigare men ändå oerhört kostsamma jordbruksstöd samt med orättvisa tullmurar mot tredje världen. Vi bör också minska ofrivillig arbetslöshet och miljöförstörande lyxkonsumtion, bland annat genom kortare arbetstid så att vi delar på jobben och lönerna. Så kommer många ”utmaningar” att lösas.

Samhället stärks av kunskap och dialog, inte av illdåd!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV