← Till Tidningen Global
Radar

Sociala medier viktiga för flyktingsmugglare

Olmo Calvo/AP PhotoTT | Flyktingar väntar på att bli räddade i en liten gumimibåt utanför Libyens kust, februari 2018.

Minst 2,5 miljoner flyktingar och migranter smugglades i världen 2016 enligt en rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC. Smugglarna tjänade mellan 5,5 och 7 miljarder dollar på de illegala aktionerna.

VÄRLDEN I rapporten slås fast att plattformar på sociala medier blivit allt viktigare som ett sätt för smugglarna att göra sig kända. De annonserar exempelvis på sidor och i grupper som migranter använder för att dela information.

För att smugglarna ska lyckas locka desperata människor behöver de bygga upp ett förtroende. De kan exempelvis skriva att de själva har samma nationalitet som migranterna som är deras målgrupp, eller så riktar de in sig på unga människor från mindre städer och byar som de uppskattar att det är enklare att lura, enligt rapporten.

De för ofta målgruppen bakom ljuset och kan ibland på exempelvis Facebook utge sig för att vara anställda på en ickestatlig organisation som inte finns. Det finns också exempel på att smugglare, inriktade på ungdomar från Afghanistan, utger sig för att vara juridiska rådgivare i asylärenden.

– Kriminella organiserade grupper har olyckligtvis stor kunskap om hur man kan utnyttja ny teknik för att uppnå sina syften. Sociala nätverk har använts för handel med människor vilket vi har sett i exempelvis Libyen, säger Oussama El Baroudi, kommunikatör på FN:s migrationsorganisation IOM.

Men sociala medier används också av människor som måste fly. Det finns exempelvis forum där syrier jämför olika rutter och alternativ, delar erfarenheter och varnar varandra för opålitliga smugglare.

Rapportförfattarna Kristiina Kangaspunta och Angela Me menar att FN, dess medlemsstater och det civila samhället också bör utnyttja kraften i sociala medier för att motverka illegal smuggling genom att exempelvis skapa egna grupper och mötesplatser.

Chelsea Purvis, rådgivare på den internationella biståndsorganisationen Mercy Corps, berättar för IPS att de har ett program som är utvecklat för att hjälpa människor på flykt att hitta korrekt information.

– Genom vår plattform kan vi ge flyktingar riktig och uppdaterad information på deras eget språk om vilka möjligheter de har och om hur de kan få hjälp i det land de befinner sig, säger hon.

Oussama El Baroudi på IOM efterfrågar en samlad internationell flyktingpolitik som gör smugglarna arbetslösa.

– Att stoppa en eller flera båtar på Medelhavet löser inte Europas utmaning vad gäller migration. Det behövs ett heltäckande grepp som kombinerar möjligheten att röra sig säkert och reglerat, human behandling av människor vid gränser och insatser mot flyktingsmugglare och människohandlare, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV