← Till Tidningen Global
Radar

Skarp kritik mot palmoljeindustrin

Lucy McHugh/CIFOR/flickr | Skörd från palm som ska bli palmolja, Indonesien.

Till Europa importeras till stor del ”hållbarhetscertifierad” palmolja, andra forskare pekar dock på hur västvärldens krav krockar med lokala omständigheter.

VÄRLDEN Palmoljeplantager breder ut sig i stora delar av världen och i takt med en större global konsumtion och svåra ekologiska följder för den ekologiska mångfalden i allmänhet och tigrar och orangutanger på Borneo i synnerhet.

”Vi konstaterar att oljepalmsutvinning är en av de större drivkrafterna för avskogning (efter nötkreaturhållning och lokala jordbruk) för de negativa effekterna på den globala biologiska mångfalden”, summerar Internationella naturvårdsunionen, IUCN .

IUCN:s chef Inger Andersen förespråkar emellertid inte bojkott eller förbud mot palmolja som någon hållbar lösning. Den typen av drastiska åtgärder skulle bara bana väg för andra och än mer ”landhungriga oljor” att täppa igen hålet efter palmoljan, menar hon i en intervju med The Guardian.

– Palmoljan är här för att stanna och vi behöver vidta omedelbara och koncentrerade åtgärder för att göra den mer hållbar genom att tvinga regeringar, producenter och försörjningskedjan att avge och respektera hållbarhetslöften, säger Andersen.

Palmoljan blir en allt viktigare och kortsiktig gröda i utvecklingsländer. På landsbygden lägger bolag ofta beslag på stora landområden där skogar skövlas och växt- och djurliv sjasas bort till förmån för den vattenkrävande industrin.

Nya hållbarhetscertifikat förser numera EU-marknaden med till stor del ”hållbar palmolja” som utvunnits på platser och av producenter som tillgodoser arbetares rättigheter, ser efter miljön och inte bedriver sin verksamhet på stulen mark.

Men trots löften om ”hållbar palmolja” är det svårt att garantera palmoljans väg från nöt till produkt, särskilt som industrin till stor del består av lokala producenter som kämpar för sin överlevnad, menar Joss Lyons-White, bevarandeforskare vid Imperial College i London och som forskat om hållbarhetsfrågan inom palmoljeindustrin.

– ”Skövlingsfri” palmolja är förvisso möjlig, men vår forskning visar att det är ytterst svårt för bolag att garantera det i nuläget, säger Lyons-White till Imperial Colleges tidning Imperial.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV