← Till Tidningen Global
Radar

Svenskar: Politiken gynnar inte oss

Erik Simander/TT | Statsminister Stefan Löfven (S) i Stockholm i veckan.

Regeringen Löfven får ett föga smickrande betyg i en ny enkätundersökning. Sju av tio av de tillfrågade svenskarna anser att regeringen sällan eller aldrig agerar i deras intresse.

SVERIGE I denna gren är det bara tre av de 50 länder som ingår i undersökningen som fått ett sämre resultat än Sverige: Kenya, Österrike och Portugal.

Faktum är att andelen som anser att regeringens politik inte gynnar dem generellt är högre, i snitt 64 procent, i demokratier än i länder som klassas som ickedemokratiska (41 procent). Det land där missnöjet, mätt på detta sätt, är lägst är den religiösa diktaturen Saudiarabien, där bara 15 procent av de tillfrågade svarar att regeringen sällan eller aldrig agerar i deras intresse.

Känsligt ämne

Bolaget bakom enkäten, tyska Dalia Research, pekar dock på att ämnet för rapporten är känsligt och att det finns en möjlighet att vissa respondenter inte ärligt vågat säga vad de tycker om sin regering.

Icke desto mindre drar bolaget stora växlar på resultatet:

”Just nu är det största hotet mot demokratier att allmänheten inte längre betraktar dem som demokratiska”, skriver Dalias vd Nico Jaspers i ett pressmeddelande.

Mellanskiktet

När det gäller de övriga frågorna i undersökningen, som gäller möjligheten till deltagande i politiken, yttrandefrihet och tillgången till balanserad och neutral information, hamnar Sverige mer i mellanskiktet.

Totalt har cirka 125 000 personer tillfrågats i undersökningen, som genomfördes under perioden 6–18 juni. Antalet respondenter per land varierar mellan 1 000 och 6 000 personer.

Dalia gjorde enkäten i samarbete med organisationen Alliance of Democracies Foundation, grundad av Anders Fogh Rasmussen, tidigare generalsekreterare för Nato och statsminister i Danmark, samt Rasmussens konsultfirma.

Fakta: Svaga betyg för demokratier

Länderna i undersökningen där högst andel svarar ”aldrig” eller ”sällan” på frågan ”tycker du att din regering agerar i ditt intresse”:

Kenya: 80 procent
Österrike: 73 procent
Portugal: 71 procent
Sverige: 70 procent
Danmark: 69 procent

Länder där en liten andel svarar ”aldrig” eller ”sällan” är mindre demokratiska länder som Saudiarabien (15 procent), Egypten (38 procent) och Turkiet (39 procent).

Totalt har 125 000 personer svarat på frågor i undersökningen.

Källa: Alliance of Democracies Foundation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV