← Till Tidningen Global
Radar

Experter kopplar matbrist till migration och uppmanar till reformer

Foto: Busani Bafana/IPS | Baljväxter är näringsrika, billiga och lättodlade.

Beslutsfattare runt om i världen måste ta sig an den dubbla utmaningen att säkerställa en trygg matförsörjning och samtidigt förhindra flyktingkriser. Det menar ett internationellt expertteam som i dagarna besökte Bryssel.

VÄRLDEN De efterfrågar en lång rad reformer vad gäller jordbruk och migration och reser från Bryssel vidare till New York och Milano.

– En tredjedel av all mat i världen kasseras, nästan en miljard människor lägger sig hungriga varje kväll och samtidigt är 60 miljoner överviktiga. Vi är i akut behov av ett internationellt flerpartssamarbete för att reda ut situationen, säger Andrea Renda vid Centre for European Policy Studies som organiserar turnén tillsammans med FN:s nätverk för hållbara lösningar och Barilla Center för mat och näring, BCFN.

– Om 30 år kommer vi behöva försörja nio miljarder människor med mat. Och samtidigt krymper den odlingsbara marken på grund av klimatförändringar. Saharaöknen har blivit tio procent större det senaste årtiondet och södra Italien och Spanien blir allt torrare. Hur ska vi kunna odla mat till alla? frågar Lucio Caracciolo, geostrateg och ordförande för forskningsföretaget MacroGeo.

Experterna uppmanar alla länder som skrivit under FN:s Agenda 2030 att omgående skapa en mellanstatlig panel för mat och näring, modellerad efter FN:s klimatpanel. De uppmanar också EU att skifta fokus på sin jordbrukspolitik från att enbart öka produktiviteten till att skapa ett nytt system som säkrar hälsosam, näringsrik och billig mat för alla.

– I EU:s nuvarande jordbrukspolitik har två tredjedelar av subventioner och bidrag ingenting med hållbar utveckling att göra medan bara en tredjedel satsas på innovationer inom sektorn. Detta måste förändras, säger Andrea Renda till IPS.

Experterna menar att matbrist är en avgörande orsak till migrationen från Afrika till Europa och MacroGeo lanserade på mötet i Bryssel en ny rapport där rapportförfattarna skriver att det finns en mycket stark länk mellan migration, mat och konflikter. Antalet människor som flyr per 1 000 invånare ökar med 0,4 procent årligen för varje år en konflikt pågår och med 1,9 procent för varje år av matbrist, slår rapporten fast. Statistiken som citeras kommer från FN:s livsmedelsprogram WFP.

– Det kanske inte låter så mycket, men i ett land med 50 miljoner invånare betyder det en miljon flyktingar per år, säger Valerie Guarnieri, biträdande chef för FN:s livsmedelsprogram.

Lucio Caracciolo vid MacroGeo säger att sambandet mellan migration och mat är negligerad politiskt och vill se en förändring.