← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Är Sverige ett fredligt land?

Foto: Lars Pehrson/TT | Ett svenskt Jas Gripen-plan rustas för insats i den stora flygvapenövningen med Finland, Estland, England och Frankrike.

DEBATT Det finns någonting som står i vägen för den positiva förändring som så många av oss vill se, oavsett om det handlar om jämställdhet, jämlikhet, miljö eller fred. Något som gör oss begränsade och ensidiga i hur vi ser på världen. Som riskerar att stå i vägen för att nya visioner och nödvändiga förslag kan förverkligas.

Den nationella självbilden. Ett fenomen som förekommer över hela världen, och Sverige är inget undantag. Kanske är det till och med så att den svenska självbilden är särskilt problematisk, eftersom den ofta är både självgod och oskyldig. I en tid då nationalistiska stämningar dominerar medierna och politiken blir effekten dubbel – felet ligger alltid hos ”dom andra”. Oavsett om ”Sverigebilden” skapas genom statens marknadsföring eller ifrågasätts som falsk av så kallade Sverigevänner. Självbilden blir till ett mäktigt verktyg för både grupper med makt, och för de delar av befolkningen som passar in i den tänkta normen, som tillhör det nationella ”vi:et”.
Så vad är problemet? Låt oss pröva den svenska självbilden på militarismens arena.

”Sverige är ett fredligt land”. Sverige ligger på tredje plats i världen när det gäller vapenexport per invånare. Vi exporterar vapen som används av förtryckande och ickedemokratiska regimer och i aktiva konflikter. Vi säljer militär utrustning till regeringar som istället borde få stöd i att investera i jämlikhet och våldsförebyggande. Vi bidrar till en global militarism som orsakar död, fattigdom och migration, och vi stänger gränserna för människor på flykt. Vi deltar i Nato-ledda övningar och krig, och bidrar till att öka spänningarna. De senaste åren har det pågått en tävling bland de svenska partierna i vem som ger mest pengar till det militära försvaret. Hur fredligt är det?

Vi vill uppmana till en politisk diskussion där det inte ska vara självklart att Sverige är samma sak som ”det goda”. En diskussion där nationalism inte behöver bestämma hur vi tänker. Självgodheten leder till brist på självinsikt, ödmjukhet och respekt, och hindrar oss från att utvecklas.
Feministiskt initiativ är det främsta fredspartiet och står alltid emot den ökande militarismen i Sverige och världen. Vi vill stoppa vapenexporten och satsa på internationellt samarbete och konfliktförebyggande arbete. Vi tar tydligt avstånd från Nato-medlemskap och vill ställa om från militär till miljö- och samhällsnyttig produktion. Istället för allmän värnplikt satsar vi i vår budget på fredsutbildning. Vi flyttar fokus från militärt försvar av nationella gränser till mänsklig säkerhet och de mer direkta hoten i människors vardag: våld, fattigdom, naturkatastrofer, propaganda, cyberhot, terrorism och pandemier.

Feministiskt initiativ talar klarspråk om Sveriges självgodhet och dubbelmoral, och har förslag för att komma tillrätta med dessa orimliga och orättvisa förhållanden. Vi har politik som pekar på det obekväma utan att skylla på någon annan.

GUDRUN SCHYMAN, PARTILEDARE FI | GITA NABAVI, PARTILEDARE FI | LUIS LINEO, RIKSDAGSKANDIDAT OCH SÄKERHETSPOLITISK TALESPERSON FI | JAIME GOMEZ ALCARAZ, RIKSDAGSKANDIDAT OCH UTRIKESPOLITISK TALESPERSON FI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV