← Till Tidningen Global
Radar

Minskad plastanvändning i fokus på Världsmiljödagen

Rafiq Maqbool/AP/TT | Stranden fylld av skräp, Bombay, Indien.

På tisdagen uppmärksammas Världsmiljödagen. I år står plastavfallet i centrum och målet är att uppmuntra till en global rörelse som verkar för att minska all den plast som dumpas i hav och natur.

VÄRLDEN Indien står värd för årets Världsmiljödag och i landet kommer flera evenemang att hållas med syftet att öka kunskaperna om de skador plast förorsakar i världen. Målet är dels att minska användningen av engångsplast, men också att uppmana till en förbättrad återvinning, eftersom det tar mycket lång tid för plast att förmultna i naturen, vilket gör att den förorenar marker och till och med tar sig in i den mat vi konsumerar.

Ett annat mål är att användningen av mikroplaster ska fasas ut, eftersom studier visar att en mycket stor del av det vatten som säljs på flaska eller kommer ur våra kranar innehåller plastpartiklar. Det globala initiativet vill även uppmuntra till ny forskning om material som skulle kunna ersätta plasten.

Samtidigt ökar den globala efterfrågan på plast. Förra året beräknas det ha tillverkats över 300 miljoner ton plast i världen, en siffra som kan jämföras med 5 miljoner ton under 1950-talet. FN beräknar att det används fem biljoner plastpåsar i världen varje år, och att det går åt 17 miljarder ton olja för att producera plastprodukter. Hälften av all denna plast beräknas bara användas vid ett enda tillfälle.

Varje år beräknas 13 miljoner ton plast hamna i världshaven. Professor Richard C. Thompson beskriver i en rapport om tillstånden för haven hur fiskeindustrin, ökad turism och konsumtion lett till en överbelastad avfallshantering, vilket i sin tur gör att allt mer plast hamnar i haven.

Han bedömer att närmare 70 procent av de sopor som hamnar i haven består av plast. Det mesta av detta avfall kommer från land och har spolats ner i havet genom floder. Väl i haven drabbas havslevande organismer hårt, men plastavfallet förorsakar även kostsamma upprensningsinsatser längs kusterna.

En grupp forskare ledda av Jenna Jambeck, som arbetar vid University of Georgia, har kommit fram till att Kina och Indonesien är de två länder som förorenar haven mest med plastavfall.

Ingen kan med exakthet säga hur mycket plast det finns som förorenar naturen, men det står helt klart att problemen kommer att fortsätta förvärras om inget görs för att påverka utvecklingen. Experter bedömer att de plastprodukter som kommer att produceras under de kommande åtta åren kan vara lika stor som all den plast som producerades under hela 1900-talet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV