← Till Tidningen Global
Radar

Expert: Iranutspelet är en signal till Europa

Foto: AP/TT | Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei.

Iran inleder en process för att öka sin kapacitet för anrikning av uran. Utspelet är troligen en signal till Europa att se till att kärntekniköverenskommelsen blir kvar trots USA:s avhopp, bedömer en Mellanösternexpert.

IRAN Ett brev med information om att Iran har påbörjat processen att bygga avancerade centrifuger för anrikning av uran har lämnats över till FN:s atomenergiorgan IAEA, meddelar Irans kärnenergichef Ali Akbar Salehi på tisdagen.

Enligt Salehi kommer Iran dock att hålla sig inom ramarna för det globala kärnteknikavtalet och således inte anrika uran ämnad för något annat än energiutvinning.

Irans manöver handlar om att visa EU att landet har förväntningar på unionen efter det att USA dragit sig ur kärntekniköverenskommelsen, tror Mellanösternexperten Erika Holmquist vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Jag uppfattar det här som ett utspel från Iran för att signalera till Europa att man är beredd att öka anrikningen om EU inte levererar det som man lovat, nämligen att Iran ska få ekonomiska fördelar för att stanna i avtalet, säger hon.

Kan öka anrikning

Iran kommer också att öka sin kapacitet att skapa uranhexafluorid, UF6, vilket är det som matas in i de cylindrar som används i processen då uran anrikas.
För att duga till kärnvapen krävs det att uran anrikas till närmare 90 procent. Före avtalet anrikade Iran uran upp till 20 procent. Efter avtalet stoppades den anrikningen och renhetsgraden sänktes rejält.

Iranska myndigheter har sagt att om inte EU lyckas hålla det globala kärnenergiavtalet vid liv så kan det bli möjligt att man återigen påbörjar anrikning till 20 procent.

EU granskar nya uppgifter

EU kommer att fortsätta följa Iranavtalet, säger Maja Kocijancic, talesperson för EU:s utrikestjänst, vid en pressträff.

– Vi har sagt vid upprepade tillfällen att vi kommer att fortsätta att respektera överenskommelsen fram till den tidpunkt då Iran inte längre gör det. IAEA har bekräftat vid elva tillfällen att Iran fortsätter att följa avtalet.

Maja Kocijancic säger också att EU granskar de nya uppgifterna från Iran.
Vi har uttryckt tydligt att vi kommer att göra allt vi kan för att behålla överenskommelsen och alla fördelar som den innebär för Iran, säger hon.

Order från Khamenei

Det var Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei som beordrade förberedelserna för att landet ska vara redo om kärnenergiavtalet faller samman, enligt Behrouz Kamalvandi, talesperson för Irans atomenergimyndighet.

– Ledaren ansåg att vi behöver snabba på processerna i vårt kärnenergiprogram om det skulle behövas.

EU har ställt sig bakom den globala överenskommelsen med Iran under förutsättning att regimen i Teheran håller sig till reglerna, vilket Iran enligt IAEA i huvudsak har gjort än så länge. Organisationen försöker dock uppmuntra Iran att ta ytterligare steg, utöver de krav som ställs i syfte att öka förtroendet för avtalet, uppger diplomatkällor.

Fakta: EU, Iran och USA

Kärnenergiavtalet JCPOA undertecknades 2015 av Iran och vad som kallas ”P5+1” – det vill säga de fem ständiga ledamöterna i FN:s säkerhetsråd (USA, Frankrike, Storbritannien, Kina och Ryssland) samt Tyskland. I och med avtalet ges insyn i Irans atomenergiprogram för att undvika att landet utvecklar kärnvapen, samtidigt som tidigare FN-sanktioner lättas upp. Den 8 maj beslutade USA:s president Donald Trump att säga upp avtalet. Samtidigt flaggas för eventuella USA-sanktioner mot länder och företag som handlar med Iran. De tre undertecknande EU-länderna samt resten av EU vill emellertid hålla fast vid JCPOA.
AP/TT