← Till Tidningen Global
Radar

Signalpolitik när Ryssland övar i Östersjön

Martina Holmberg / TT | Ryssland inleder under onsdagen en militärövning i Östersjön.

Ryssland har inlett sin militärövning i Östersjön. Exakt vad den kommer att innebära på kort sikt är för tidigt att säga men tydligt är att det är ytterligare ett tecken på att Ryssland försöker flytta fram sina positioner, säger Niklas Granholm, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Sverige 2018-04-04 Under tre dagar kommer Rysslands marina styrkor att öva på internationellt vatten. Man kommer att testskjuta robotar och öva i tre olika områden, bland annat norr om polska Gdansk och ett område strax söder om Karlskrona, mellan Bornholm och Ölands södra udde. Att Ryssland valt just detta område är medvetet, menar Niklas Granholm.

– Man har ju ganska stora övningsområden längre öster ut, som är eget territorialvatten utanför Kaliningrad. Ryssland är ju ett stort land så man har också gott om både havs- och sjöterritorium om man vill provskjuta robotar. Det främsta skälet är sannolikt signalpolitik. Man vill visa att man har den här förmågan.

Att övningen aviserades med ganska så kort varsel kan också vara en signal. När Sverige genomförde den stora militärövningen i september förra året hade den varit planerad i flera år.

– Det är inte egentligen emot reglerna. Men det är klart att ju kortare tid det blir innan desto svårare blir det ju för de som måste anpassa sig det vill säga civilt flyg och civil sjöfart. Och det är en del av mönstret också att man gör det här med ganska kort varsel, säger Niklas Granholm.

På kort sikt ska man inte oroa sig i onödan över en enskild övning, men på längre sikt är det tydligt att Ryssland har kastat ut den säkerhetspolitiska regelboken, som vi haft i Europa sedan 1990-talet.

– Rysslands övergripande mål är att splittra EU och Europa och man vill bryta den transatlantiska länken, alltså det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Europa och USA. Man vill återta rollen som stormakt som man förlorade i och med Sovjetunionens fall 1991.

Omvärlden har hittills reagerat ganska långsamt på Rysslands agerande, menar Granholm. Angreppet mot Georgien 2008 borde ha varit en starkare väckarklocka och likaså annekteringen av Krim 2014 och det Rysslanddrivna kriget i Östra Ukraina.

Militärövningar är bara en metod av flera för att nå dit.

– Man försöker påverka på olika sätt som till exempel genom militärövningar som den här, olika typer av cyberhot, informationsoperationer via sociala medier, påverkansoperationer, ekonomiska metoder som till exempel energiberoende. Och ytterst vet vi att det förekommit mord på politiska motståndare både inom och utanför Ryssland. Det är i och för sig inte nytt men det sker i ett nytt sammanhang.

– Det här är en del av en större bild. Vi kan inte se några tecken på att Ryssland kommer att ändra sin taktik i stort. Det här är ytterligare ett symptom på att vi har fått ett nytt säkerhetspolitiskt läge och jag tror att det kommer bli sämre innan det blir bättre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV