← Till Tidningen Global
Radar

Brasiliansk klimatsatsning öppnade nya möjligheter

Foto: Mario Osava/IPS  | Tvättning av umbús-cajás-frukter i den lilla fabriken som ligger i den nordöstra delstaten Bahia och där alla i personalen är kvinnor.

I en av Brasiliens mest utsatta regioner kommer lokala frukter som tidigare kasserades numera till användning i en liten fabrik. Satsningen har fått flera effekter – kvinnor har fått jobb och färre fruktträd skövlas.

BRASILIEN Den lilla fabriken ingår i ett program som syftar till att öka beredskapen mot klimatförändringar i den nordöstliga delstaten Bahia. Vid anläggningen, som ligger i den lilla staden Pintadas, processas bland annat de lokala frukterna umbú och umbú-cajá. Fruktträden har därmed fått ett större kommersiellt värde, vilket lett till en minskad avskogning i denna region som är hårt drabbad av skogsskövling.

– Jag har under året sålt 500 kilo till kooperativet, säger småbonden och trebarnspappan Adelso Lima dos Santos, stolt till IPS.

Eftersom han bara äger lite mark själv, har han även hämtat frukt hos sina grannar, som annars brukar kasta den frukt de själva inte konsumerar.
Kooperativet köper in frukten från sina medlemmar och i denna fattiga region innebär inkomsten ett viktigt tillskott för många.

– En person kunde leverera 3 600 kilo frukter, berättar kooperativets fabrikschef Girlene Oliveira, 40, för IPS.

Produktionen har även gett arbete till de sex lokala kvinnor som driver anläggningen, vilket bidragit till att stärka deras ställning. Sedan fabriken startade har produktionen ökat snabbt, även om utvecklingspotentialen fortfarande är stor.

Vid en annan anläggning drygt sju mil bort finns en annan kooperation som drivs enbart av kvinnor, och där man tar hand om frukterna från en sorts palmträd som riskerar att utrotas. Frukterna från detta träd kan användas som livsmedel, men också till att tillverka bland annat kosmetiska produkter.
Satsningarna ingår i ett numera avslutat program kallat Adapta Sertão som syftade till att hjälpa lokala småbönder att hantera klimatförändringarnas effekter. Sedan programmet startade har nio olika kooperativ engagerats i deltat runt floden Jacuipe och resultaten har bland annat blivit att mjölkproduktionen kunnat fördubblas vid vissa av de bondgårdar som fått stöd. Satsningen har även resulterat i tekniska innovationer som bidragit till att hantera den långvariga torka som drabbat regionen.

Inom programmet har även 300 familjer fått utbildning om nya tekniker som kan användas inom jordbruksarbetet.

Forskning har visat att temperaturerna i deltat runt Jacuipe-floden steg med 1,75 grader mellan 1962 och fram till 2012, vilket är en betydligt högre temperaturökning än det globala genomsnittet. Detta samtidigt som nederbörden minskade med 30 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV