← Till Tidningen Global
Radar

Svenskar mer nöjda med EU

Lars Pehrson/SvD/TT68 procent av de tillfrågade svenskarna anser att det är bra att Sverige är med i EU.

SVERIGE Svenskarna är mer nöjda med sitt EU-medlemskap jämfört med snittet för övriga medborgare i unionen, visar en ny undersökning från Eurobarometern. 68 procent av de tillfrågade svarade att det är bra att Sverige är med i EU, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan oktober 2017. Den sammanlagda siffran för hela unionen hamnar på 60 procent.

80 procent av svenskarna anser även att deras röst i EU räknas, en siffra som ligger betydligt över snittet på 49 procent för hela unionen.
Undersökningen visar också att 67 procent av EU-medborgarna tycker att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet, jämfört med 66 procent av svenskarna.

Totalt intervjuades 27 601 personer i undersökningen, varav 1 005 svenskar.
Eurobarometern görs på uppdrag av EU-parlamentet.